Como se fala "abandon" em sueco

EN

"abandon" em sueco

SV

"abandon" em inglês

volume_up
abandon {gên. com.}

EN abandon
volume_up
{substantivo}

volume_up
nonchalans {gên. com.}
It is actually our reckless abandon of the environment that has led to this dangerous changing of our climate.
Det är faktiskt vår obetänksamma nonchalans med avseende på miljön som har lett till denna farliga förändring av vårt klimat.
abandon
volume_up
frigjordhet {gên. com.}
abandon
volume_up
otvungenhet {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "abandon":

abandon

Exemplos de uso para "abandon" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Det innebär att vi blir laglösa, att vi avsäger oss vår rätt till rättsligt skydd.
EnglishIt does not mean that we abandon or surrender our principles or our values.
Det innebär inte att vi överger eller ger upp våra principer eller värderingar.
EnglishWhat worries me is that we now seem to want to abandon the Singapore issues too.
Det som oroar mig är att vi nu verkar ha övergett Singaporefrågorna också.
EnglishI sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.
Jag hoppas innerligt att kommissionen överger det här alternativet en gång för alla.
EnglishThe results from the Moscow dialogue are no reason to abandon this strategy as yet.
Resultaten från förhandlingarna i Moskva är för ögonblicket inget skäl att låta bli.
EnglishInstead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
I stället vill vi att man överger det här systemet och börjar leta efter ett alternativ.
EnglishBefore we abandon nuclear, we have to say how we intend to reduce greenhouse gases.
Innan man avvecklar måste man tala om hur man anser att växthusgaserna skall minskas.
EnglishIs it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
Kan man slopa påföljder eller är påföljdssystemet ett restriktivt system?
EnglishIf you abandon rhetoric and take action, this Parliament will certainly support you.
I övergången från tal till handling kommer detta parlament att stödja er.
EnglishAll the political forces in Cambodia should abandon this sort of behaviour.
Alla de politiska krafterna i Kambodja bör sluta uppträda på detta sätt.
EnglishWe have to work out what we are going to do with the millions of vehicles we abandon each year.
Det handlar om vad vi skall göra med de miljoner fordon som vi överger varje år.
EnglishNational governments at times abandon their citizens and reject their legitimate claims.
Nationella regeringar överger ibland sina medborgare och avvisar deras legitima anspråk.
EnglishIf that is not enough, then we should abandon the 0.9 % maximum.
Om inte det heller ger tillräckligt, måste maximumet på 0, 5 procent släppas.
EnglishWhat worries me is that we now seem to want to abandon the Singapore issues too.
Jag tror att Europeiska unionen genom er har tagit en rad initiativ för att underlätta olika saker.
EnglishIt could be tried out for a period and if it does not work we can abandon it.
Detta system skulle kunna testas under en period, och om det inte fungerar kan vi avstå ifrån det.
EnglishWhat would the implications be if we were to abandon the current policy?
Vilka följder skulle det ge om vi gav upp den nuvarande politiken?
EnglishThe Commission and rapporteurs want to abandon centralised, independent ex ante control.
Kommissionen och de föredragande vill helt avskaffa den centrala oberoende förhandskontrollen.
EnglishI trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Jag hoppas att vi inte överger det burmesiska folkets längtan; det får vi helt enkelt inte göra.
EnglishNo one is going to believe that it is right for the European Union to abandon its social dimension.
Ingen kommer att anse att det är rätt att EU överger sin sociala dimension.
EnglishShould we then abandon this idea of paying CO2 emissions from the first tonne produced?
Bör vi då avstå denna tanke på att betala för koldioxidutsläpp från det första producerade tonnet?