Como se fala "you can do" em romeno

EN

"you can do" em romeno

Veja exemplos com "you can do" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para you can do em Romeno

you advérbio
Romanian
you pronome
you interjeição
Romanian
to you pronome
Romanian
(to) you pronome
you! interjeição
Romanian
can substantivo
to can verbo
Romanian
do substantivo
Romanian
to-do substantivo
to do verbo

Exemplos de uso para "you can do" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAs an EU citizen you can do as much shopping as you want in all EU countries.
Toţi cetăţenii UE pot face oricâte cumpărături doresc, în orice ţară a Uniunii.
EnglishYou can do this by using choosing one of the websites in the Sharing group.
Acest lucru se poate face alegând unul dintre site-urile web din grupul Partajare.
EnglishPermissions determine whether you can access an object and what you can do with it.
Permisiunile stabilesc dacă aveți acces la un obiect și ce poate face cu el.
EnglishThis article describes the threats and what you can do to defend against them.
Acest articol descrie amenințările și ce trebuie să faceți pentru a vă apăra de acestea.
EnglishIf you didn't do this when you set up SkyDrive, you can do it in Settings:
Dacă nu ați făcut acest lucru când ați configurat SkyDrive, îl puteți face în Setări:
EnglishWhen you open a new tab in Windows Internet Explorer 9, you can do these things:
Când deschideți o filă nouă în Windows Internet Explorer 9, aveți următoarele posibilități:
EnglishIf you didn't do this when you set up SkyDrive, you can do it in Preferences:
Dacă nu ați făcut acest lucru când ați configurat SkyDrive, îl puteți face în Preferințe:
EnglishIn Windows 8, you can do almost any common task by heading to the edges and corners.
În Windows 8, puteți face aproape orice activitate comună mergând spre margini și colțuri.
EnglishIf your File History drive is full or almost full, there are two things you can do.
Dacă unitatea pentru Istoric fișiere este plină sau aproape plină, puteți face două lucruri.
EnglishHere are some other things you can do with the search box and the Search Tools tab:
Iată alte lucruri care se pot face folosind caseta de căutare și fila Instrumente de căutare:
EnglishAnd if you have a compatible remote control, you can do all of this from across the room.
Și, dacă aveți o telecomandă compatibilă, efectuați toate acestea de oriunde din cameră.
EnglishThere is nothing you can do to change this, but it gives Europe a negative image.
Nu puteți face nimic pentru a schimba această situație, dar ea oferă Europei o imagine negativă.
EnglishPhotos are fun to browse through, but you can do more with them too.
E distractiv de răsfoit prin fotografii, dar puteți face mai multe cu ele.
EnglishYou can do the same with network folders by entering the path as servershare.
Puteți face același lucru cu folderele de rețea dacă introduceți calea în forma serverpartajare.
EnglishYou can do many common tasks in Movie Maker by using the keyboard.
Multe dintre operațiunile obișnuite din Movie Maker se pot efectua folosind tastatura.
EnglishYou can do many common tasks in Photo Gallery by using just the keyboard.
Multe dintre operațiunile obișnuite din Galerie foto se pot efectua folosind numai tastatura.
EnglishSee what you can do with a world of new apps at the Windows Store.
Vedeți ce puteți face cu sumedenia de aplicații noi de la Magazin Windows.
EnglishYou can do many common tasks in Writer by using just the keyboard.
Multe dintre operațiunile obișnuite din Writer se pot efectua folosind numai tastatura.
EnglishCommissioner, I still think you can do more for simplification.
Dnă comisar, tot sunt de părere că puteți face mai multe în materie de simplificare.
EnglishHere are some of the things you can do using Photo Gallery and your photos:
Iată câteva dintre lucrurile pe care le puteți face cu fotografiile dvs. folosind Galerie foto:

Aprenda outras palavras

English
  • you can do

Busque mais palavras no dicionário Português-Espanhol.