Como se fala "transplant" em romeno

EN

"transplant" em romeno

RO

EN transplant
volume_up
{substantivo}

1. medicina

transplant (também: graft)

Sinônimos (inglês) para "transplant":

transplant

Exemplos de uso para "transplant" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAn organ transplant is the last chance of life for thousands of people every day.
Un transplant de organ este ultima şansă la viaţă pentru mii de oameni în fiecare zi.
EnglishSpain has organised this much better with its transplant coordinators.
Spania a organizat acest lucru mai bine cu coordonatorii săi pentru transplanturi.
EnglishThe lack of organs is a key factor affecting transplant programmes.
Lipsa organelor este un factor cheie care afectează programele de transplanturi.
EnglishIt is unacceptable that, on average, 12 people awaiting a transplant die every day.
Este inacceptabil ca, în fiecare zi, să moară în medie 12 persoane care aşteaptă un transplant.
EnglishEvery day, 12 people die waiting for an organ transplant.
În fiecare zi, 12 persoane mor aşteptând un transplant de organ.
EnglishBulgaria is not a member of Eurotransplant and post-transplant treatment cannot be provided either.
Bulgaria nu este membră a Eurotransplant, iar tratamentul post-transplant nu poate fi nici el asigurat.
EnglishApproximately 60 000 patients are on a waiting list for a transplant in the Member States of the EU.
Aproximativ 60 000 de pacienţi sunt pe o listă de aşteptare pentru un transplant în statele membre ale UE.
EnglishIn Romania, 13 people on the transplant waiting list die every day due to the lack of donors.
În România, 13 persoane care sunt pe lista de aşteptare pentru un transplant mor în fiecare zi din lipsa donatorilor.
EnglishAnother welcome development was the adoption of a Transplant Act, which criminalises organ trafficking.
O altă măsură binevenită a fost adoptarea Legii privind transplanturile, care pedepsește traficul de organe.
EnglishThis will help to achieve self-sufficiency in organ donation and therefore to combat transplant tourism.
Acestea vor ajuta la obţinerea autonomiei în donarea de organe şi, prin urmare, la combaterea turismului transplanturilor.
EnglishThere are 56 000 citizens of the European Union who are ill and waiting for a transplant, and this includes 2 000 in Poland.
Există 56 000 de cetăţeni ai Uniunii Europene care sunt bolnavi şi care aşteaptă un transplant, dintre care 2 000 în Polonia.
EnglishDespite the fact that every year, the number of transplants rises, the number of those waiting for a transplant is not falling.
În ciuda faptului ca în fiecare an, numărul de transplanturi creşte, numărul celor care aşteaptă pentru un transplant nu scade.
EnglishI would especially like to underline the role of the transplant coordinator or coordination team, the importance of which is beyond question.
Aş dori să subliniez în special rolul coordonatorului de transplant sau al echipei coordonatoare, a căror importanţă este indiscutabilă.
EnglishIt is unfortunate that thousands of other patients die while waiting for a transplant, even though there are compatible donors available in the European Union.
Este regretabil că mii de alţi pacienţi mor aşteptând transplantul, deşi există donatori compatibili în Uniunea Europeană.
EnglishWhat we need to do is coordinate them and I think that the appointment of a transplant coordinator in hospitals is an important step.
Tot ceea ce trebuie să facem este să le coordonăm şi cred că desemnarea unui coordonator pentru transplanturi în spitale reprezintă un pas important.
EnglishAt present, Ireland and Malta are the only two countries in EU without a national transplant authority to maximise organ usage.
În prezent, Irlanda şi Malta sunt singurele două ţări din UE fără o autoritate naţională în domeniul transplanturilor care să maximizeze utilizarea organelor.
EnglishEvery day, 12 people die in Europe because they have not received a transplant in time, and 60 000 people are currently waiting for a transplant.
În fiecare zi, 12 persoane mor în Europa din cauză că nu au primit un transplant la timp, iar 60 000 de persoane aşteaptă în prezent un transplant.
EnglishFirstly, we are establishing an EU framework to give Europeans equal access to health in general and to transplant treatment in particular.
În primul rând, stabilim un cadru comunitar pentru a le acorda europenilor acces egal la sănătate în general şi la tratamentul prin transplant în particular.
EnglishFor example, Australian organ transplant surgeons have condemned the practice in China of killing prisoners for their organs.
De exemplu, chirurgii australieni specializaţi în transplanturi de organe au condamnat practica din China de asasinare a prizonierilor în vederea prelevării organelor lor.
EnglishThere is, however, a considerable discrepancy between the number of patients waiting for a transplant and the number of patients who actually receive one.
Există, totuşi, o discrepanţă considerabilă între numărul de pacienţi care aşteaptă un transplant şi numărul de pacienţi care chiar primesc unul.