Como se fala "to occupy" em romeno

EN

"to occupy" em romeno

EN to occupy
volume_up
[occupied|occupied] {verbo}

to occupy (também: to fill, to take up)
volume_up
a ocupa {v.} (a umple)
Only one card can occupy each free cell at a time.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
to occupy (também: to absorb, to fill)
volume_up
a ocupa {v.} (mintea)
Only one card can occupy each free cell at a time.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
to occupy (também: to busy, to employ, to engage)
volume_up
a ocupa {v.} (a întrebuința)
Only one card can occupy each free cell at a time.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
to occupy (também: to conquer, to seize, to take hold of)
volume_up
a ocupa {v.} (a cuceri)
Only one card can occupy each free cell at a time.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
to occupy
volume_up
a deține {v.} (un oraș)
Hungary is occupying the Presidency for the first time in its history, which is always an important event in the European Union.
Ungaria deține Președinția pentru prima dată în istoria sa, ceea ce reprezintă întotdeauna un eveniment important în Uniunea Europeană.
to occupy
volume_up
a cuprinde {v.} (a ocupa)
to occupy (também: to take possession of)
volume_up
a cotropi {v.} (a ocupa)

Exemplos de uso para "to occupy" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThere has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
Nu a existat o linie directoare aspră în privinţa Turciei, care continuă să ocupe ilegal Ciprul.
EnglishDomestic workers often occupy a real position of trust.
Se întâmplă adesea ca lucrătorii casnici să dețină o adevărată poziție de răspundere.
EnglishThis is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
EnglishOnly one card can occupy each free cell at a time.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
EnglishIt cannot continue to occupy the city of Famagusta in breach of the United Nations Security Council Resolution.
Nu poate continua să ocupe oraşul Famagusta, încălcând rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
EnglishThe core message is clear: human rights should occupy a central place in the foreign policy of the European Union.
Mesajul principal este clar: drepturile omului ar trebui să ocupe o poziție centrală în politica externă a Uniunii Europene.
EnglishThousands of Turks will be able to legally go to Southern Cyprus and effectively occupy it, quite legitimately, if they so wish.
Mii de turci vor avea dreptul legal de a se deplasa către sudul Ciprului, ocupându-l efectiv, în mod legitim, dacă vor dori.
EnglishThis assistance will provide improvements to the training of those made redundant to equip them to occupy new jobs in the future.
Această asistență va aduce îmbunătățiri formării persoanelor disponibilizate pentru a le dota în vederea ocupării de noi locuri de muncă pe viitor.
Englishto occupy oneself occupied with
Englishto occupy oneself occupied with
EnglishI therefore hope, Mr President, that in future, more thought will go into holding the debates that concern us and occupy us so much.
Prin urmare, dle preşedinte, sper ca în viitor să se acorde mai multă atenţie acestor dezbateri care ne privesc şi de care suntem atât de interesaţi.
EnglishIf Turkey wants to occupy half of Cyprus, which is a Member State of the European Union, we obviously have to be tough with them on that.
Dacă Turcia vrea să ocupe jumătate din Cipru, care este un stat membru al Uniunii Europene, este evident că trebuie să răspundem cu determinare.
EnglishAt the same time, we should also facilitate access to European and world culture, in which the written word does indeed occupy a special place.
În acelaşi timp, ar trebui să facilităm şi accesul la cultura europeană şi mondială, în care cuvântul scris ocupă într-adevăr un loc special.
Englishto occupy oneself with
Englishto occupy oneself with
EnglishThe dominant global position that the United States and the European Union occupy imposes a responsibility that we cannot shirk.
Poziţia dominantă la nivel mondial pe care o ocupă Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană impune o responsabilitate de la care noi nu ne putem sustrage.
EnglishI think that there will hardly be a topic that will occupy us as much during this and the forthcoming decades as the question of the availability of food.
Cred că nu va mai exista alt subiect care să ne acapareze timpul atât de mult în deceniile următoare cum este problema disponibilității alimentelor.
EnglishThis principle is still topical today because, although more and more women occupy managerial positions, there is still a blatant income divide.
Acest principiu mai este şi astăzi de actualitate deoarece, deşi din ce în ce mai multe femei ocupă poziţii de conducere, există totuşi o diferenţă flagrantă între venituri.
EnglishI believe in a strong, efficient Belgian Presidency, particularly given that a caretaker government can occupy itself with it virtually full time.
Cred într-o Preşedinţie belgiană puternică, eficientă, mai ales având în vedere faptul că, teoretic, un guvern provizoriu îi poate aloca acestei activităţi tot timpul său.
EnglishThese may consist of just a few families or individuals living in one block of flats or they may occupy an entire neighbourhood with thousands of inhabitants.
Acestea pot fi constituite din doar câteva familii sau indivizi care trăiesc în acelaşi bloc de apartamente sau pot ocupa un întreg cartier cu mii de locuitori.