Como se fala "to obstruct" em romeno

EN

"to obstruct" em romeno

EN to obstruct
volume_up
[obstructed|obstructed] {verbo}

to obstruct (também: to stop)
volume_up
a bloca {v.} (a împiedica)
The goal is to do away with the practice, common in the railway sector, of resorting to national standards to obstruct the approval of rolling stock already approved by other States.
Scopul este de a elimina practica obişnuită în sectorul feroviar, de a recurge la standardele naţionale pentru a bloca aprobarea unui material rulant aprobat deja de alte state.
to obstruct (também: to arrest, to bar, to barricade, to block)
to obstruct (também: to bar, to enclose, to fence in, to wall in)
to obstruct (também: to barricade)
volume_up
a baricada {v.} (o stradă)
to obstruct (também: to bar)
volume_up
a bara {v.} (drumul)
to obstruct (também: to close, to stop, to obturate)
volume_up
astupa {v. tr.}

Exemplos de uso para "to obstruct" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI clearly recognise and respect these languages and at no point try to obstruct them.
Recunosc în mod clar şi respect aceste limbi şi nu încerc să împiedic răspândirea acestora.
EnglishIt is not the case that agricultural policy wants to obstruct the aid and support for the poor.
Nu este adevărat că politica agricolă doreşte să suprime ajutorul şi sprijinul pentru cei săraci.
EnglishTherefore, there is no legal basis for Greece to obstruct the country's accession process.
Prin urmare, nu există nicio bază juridică conform căreia Grecia ar putea obstrucţiona procesul de aderare al ţării în cauză.
EnglishIf Germany does so, that will in effect obstruct you from exercising your right to retire to another country.
Făcând acest lucru, Germania vă împiedică să vă exercitaţi dreptul de a vă stabili în altă ţară după pensionare.
EnglishI hope that a few national egos do not obstruct the European project of peace, solidarity and progress, or put it at risk.
Sper ca proiectul european de pace, solidaritate și progres să nu fie împiedicat sau pus în pericol de câteva egouri naționale.
EnglishUN resolutions provide for targeted measures against those who obstruct the peaceful transition and the elections.
Rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite prevăd măsuri îndreptate împotriva acelora care obstrucționează transferul pașnic de putere și alegerile.
EnglishHowever, we would emphasise that this cooperation should not obstruct the independent development of the defence capability of the European Union.
Cu toate acestea, aş evidenţia că această cooperare nu ar trebui să stea în calea dezvoltării independente a capacităţii de apărare a Uniunii Europene.
EnglishThere is no question of unwillingness to cooperate on the part of the Commission and certainly no intention to obstruct the Ombudsman's work in any way.
Nu se pune problema că nu s-ar dori cooperarea, din partea Comisiei, și nici că s-ar intenționa obstrucționarea muncii Ombudsmanului într-un fel sau altul.
EnglishIt is not a matter of defending the positions we have adopted or of vainly trying to obstruct historical processes on the pretext of preserving that dominance.
Nu este o chestiune de a apăra poziţiile pe care le-am adoptat sau de a încerca în zadar să obstrucţionăm procesele istorice sub pretextul păstrării acestei poziţii dominante.
EnglishUnited Nations Security Council Resolution 1975 authorises the international community to obstruct a regime which uses weapons against its own people.
Rezoluția 1975 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite autorizează comunitatea internațională să blocheze un regim care utilizează armele împotriva propriului popor.
English Is the Council aware of the fact that the Belarusian Government is regrettably continuing to obstruct children’s holiday programs for victims of the Chernobyl disaster?
 Este Consiliul conștient de faptul că guvernul belarus continuă, din păcate, să pună piedici în calea programelor de vacanță pentru copiii victime ale catastrofei de la Cernobâl?
English Is the Commission aware of the fact that the Belarusian Government is regrettably continuing to obstruct children’s holiday programs for victims of the Chernobyl disaster?
 Este Comisia conștientă de faptul că guvernul belarus continuă, din păcate, să pună piedici în calea programelor de vacanță pentru copiii victime ale catastrofei de la Cernobâl?
EnglishI believe that if we are to achieve this, then we must make sure we do not focus too much on the legal form, because that could well obstruct agreement being reached on the actual content.
Cred însă că dacă ne dorim acest lucru, atunci trebuie să nu zăbovim prea mult asupra formei juridice, pentru că astfel putem piedici în calea aprobării conţinutului său.
EnglishI agree that trade policy must not obstruct the dynamics of the EU's agricultural sector; on the contrary, trade policy and agricultural policy must mutually support one another.
Sunt de acord că politica comercială nu trebuie să obstrucționeze dinamica sectorului agricol al UE; dimpotrivă, politica comercială și politica agricolă trebuie să se sprijine reciproc.
EnglishIn fact, I do not want to help obstruct such anti-productivist ideas as the desire to introduce 'ecological footprint' labelling and to relocate part of agricultural production.
De fapt, nu vreau să contribui la obstrucţionarea unor idei antiproductive precum dorinţa de a introduce etichetarea "amprentei ecologice” şi de a relocaliza o parte din producţia agricolă.