Como se fala "Malta" em romeno

EN

"Malta" em romeno

RO

"Malta" em inglês

EN Malta
volume_up
{nome próprio}

1. geografia

Malta (também: Republic of Malta)
volume_up
Malta {n.p.}
A referendum is held in Malta on the country joining the European Union.
În Malta este organizat un referendum privind aderarea ţării la Uniunea Europeană.
Massive illegal immigration in Malta risks altering its demographic composition.
Imigrația ilegală masivă din Malta riscă să altereze compoziția sa demografică.
Malta formally applies to join the European Communities.
Malta îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.
Malta (também: Republic of Malta)

Sinônimos (inglês) para "Malta":

Malta

Exemplos de uso para "Malta" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
Guvernul Maltei pretinde că rambursarea se va ridica la milioane de euro.
English. - The Government of Malta should follow similar initiatives for the island of Gozo.
în scris. - Guvernul Maltei ar trebui să urmeze iniţiative similare pentru insula Gozo.
EnglishTunisia is one of Malta's closest North African neighbours.
Tunisia este unul dintre cei mai apropiați vecini nord-africani ai Maltei.
EnglishIt is up to the Government of Malta to reduce the hardships especially prevalent on the island of Gozo.
Reducerea greutăţilor, în special a celor care predomină pe insula Gozo, depinde de guvernul Maltei.
EnglishThe Italian Government has asked Malta on many occasions to reduce its huge expanse of territorial waters.
Guvernul italian a cerut Maltei în numeroase ocazii să reducă întinderea uriaşă a apelor sale teritoriale.
EnglishA lot of concern, however, has been voiced at the pressure on Malta and Lampedusa, and quite rightly.
Totuși, a fost exprimată, și pe bună dreptate, o mare îngrijorare cu privire la presiunea asupra Maltei și Lampedusei.
EnglishAt the end of 2008, reports were still outstanding from Cyprus, Lithuania, Malta, Bulgaria and Luxembourg.
La sfârşitul lui 2008, se aşteptau încă rapoarte din partea Ciprului, Lituaniei, Maltei, Bulgariei şi Luxemburgului.
EnglishSome of these petitions are common to many other Member States as well, but many were quite specific to Malta.
Unele dintre aceste petiţii sunt comune, de asemenea, pentru multe alte state membre, dar multe erau specifice Maltei.
EnglishThis small country in the Mediterranean offers you a lot whether you want to visit cultural sites, go on diving holidays or are simply interested in learning more about Malta.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishThirteen thousand people of 89 different nationalities were evacuated by Malta's own boats and its own airlines, putting both at great risk.
Treisprezece mii de oameni de 89 de naționalități diferite au fost evacuați de flota maritimă și aeriană a Maltei, expunându-se amândouă unui mare risc.
EnglishI am not talking only on behalf of Malta which has been allocated the 6th seat but also with regards to all the other countries which found themselves in the same position.
Nu vorbesc doar în numele Maltei care are alocat al şaselea loc, ci şi în ceea ce priveşte toate celelalte ţări care se află în aceeaşi situaţie.
EnglishThe Treaty of Accession between the EU and the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia, and Slovakia is signed in Athens, Greece.
La Atena (Grecia) este semnat Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Ciprului, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei.
EnglishI understand Malta's situation very well, but I believe that to allow support teams to provide assistance quickly is more helpful than to go down the route that is being proposed here.
Înţeleg foarte bine situaţia Maltei, dar cred că a permite echipelor de sprijin să furnizeze asistenţă rapid este mai de ajutor decât să mergi pe calea propusă aici.
EnglishHowever, the EPC cannot be changed by the Member States of the European Union acting unilaterally because the EPC includes all European countries, with the exception, I believe, of Malta.
Totuși, CEB nu poate fi modificată de statele membre ale Uniunii Europene în mod unilateral, deoarece CEB include toate țările europene, poate doar cu excepția Maltei.
EnglishThe European Parliament adopts a report giving the green light to the accession of Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovak and Slovenia in 2004.
Parlamentul European adoptă un raport care dă undă verde aderării Ciprului, Republicii Cehe, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Slovaciei şi Sloveniei în 2004.
EnglishThe vast majority of Malta's fishermen are not in a position to fish for alternative species and in alternative fishing grounds because of the traditional way in which fishing is conducted.
Vasta majoritate a pescarilor maltezi nu are posibilitatea de a pescui specii alternative şi în locuri de pescuit alternative, din cauza modului tradiţional în care se desfăşoară pescuitul.