Como se fala "to make use of" em romeno

EN

"to make use of" em romeno

EN to make use of
volume_up
{verbo}

to make use of (também: to employ, to use)
volume_up
a folosi {v. tr.}
We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Vom folosi canalele diplomatice şi dumneavoastră provocaţi mai mult rău decât bine.
They will make use of this new amendment, and I object strongly to this and will vote against it.
Se vor folosi de acest nou amendament, drept pentru care obiectez împotriva lui şi voi vota împotrivă.
We are privileged Members of the European Parliament, who can make use of the available infrastructure.
Suntem deputaţi privilegiaţi în Parlamentul European, care se pot folosi de infrastructura disponibilă.
to make use of (também: to use, to wear away, to wear out, to utilise)
We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Vom folosi canalele diplomatice şi dumneavoastră provocaţi mai mult rău decât bine.
They will make use of this new amendment, and I object strongly to this and will vote against it.
Se vor folosi de acest nou amendament, drept pentru care obiectez împotriva lui şi voi vota împotrivă.
We are privileged Members of the European Parliament, who can make use of the available infrastructure.
Suntem deputaţi privilegiaţi în Parlamentul European, care se pot folosi de infrastructura disponibilă.
to make use of (também: to exercise, to exert, to perform, to practise)

Exemplos de uso para "to make use of" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Vom folosi canalele diplomatice şi dumneavoastră provocaţi mai mult rău decât bine.
EnglishWe need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
Trebuie să profităm de existența riscului de criză, căutând noi alternative.
EnglishMake use of the community instruments, in particular, to promote democracy.
Folosiți instrumentele comunitare, în special pentru a promova democrația.
EnglishWe must make use of the mechanisms and opportunities which the Treaty of Lisbon gives us.
Trebuie să folosim mecanismele și oportunitățile oferite de Tratatul de la Lisabona.
EnglishLet us, then, make use of this experience when building the new policy.
Haideți așadar să folosim experiența deja acumulată pentru a construi noua politică.
EnglishAlternatively, states could make use of it in their development policies.
Alternativ, statele ar putea să o utilizeze în politica lor de dezvoltare.
EnglishLet us teach our citizens to make use of the benefits offered by the EU.
Să îi învăţăm pe cetăţenii noştri să profite de beneficiile oferite de UE.
EnglishIt is appropriate that the EU should make use of the current, albeit meagre, opportunities.
Este potrivit ca UE să utilizez oportunităţile actuale, chiar dacă sunt insuficiente.
EnglishMillions of citizens make use of the right to live, work and travel across the EU.
Milioane de cetățeni se folosesc de dreptul de a trăi, a munci și a călători pe teritoriul UE.
EnglishWe will also make use of this tool of the general review of the accounting directives.
De asemenea, vom utiliza acest instrument al revizuirii generale a directivelor contabile.
EnglishWe can make use of the experience of the European Court of Human Rights.
Putem să ne folosim de experienţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
EnglishThe European Union must make use of all potential energy sources.
Uniunea Europeană trebuie să folosească toate sursele potențiale de energie.
EnglishWe really must now make use of the opportunities offered by the new Treaty of Lisbon, too.
Trebuie să folosim acum, cu adevărat, şi oportunităţile oferite de noul Tratat de la Lisabona.
EnglishThe treaty gives new opportunities, which I intend to make use of.
Tratatul oferă oportunităţi noi, pe care intenţionez să le folosesc.
EnglishI hope that it will continue to be superfluous because patients will not need to make use of it.
Sper că va continua să fie superfluă deoarece pacienţii nu vor avea nevoie să o folosească.
EnglishEven so, renewal must make use of an evaluation of the results of the previous period.
Chiar şi aşa, revizuirea trebuie să ia în considerare o evaluare a rezultatelor perioadei anterioare.
EnglishHowever, it is also very important to make use of time.
Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să se facă uz de timp.
EnglishHowever, Member States are required to encourage operators to make use of such mechanisms.
Cu toate acestea, statele membre trebuie să încurajeze operatorii să recurgă la astfel de mecanisme.
EnglishThe EPAs make use of all the flexibility allowed under WTO rules in order to assist development.
APE-urile profită de toată flexibilitatea permisă de normele OMC pentru a promova dezvoltarea.
EnglishThe number of states which have retained the death penalty and still make use of it has fallen to 58.
Numărul statelor care au păstrat pedeapsa cu moartea și încă fac uz de aceasta a scăzut la 58.