Como se fala "major" em romeno

EN

"major" em romeno

volume_up
major {subst.}
RO
RO

"major" em inglês

volume_up
major {adj. m.}

EN major
volume_up
{substantivo}

Exemplos de uso para "major" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grecia are datoria de a continua reformele structurale majore și privatizările.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Îmbunătăţirea calităţii aerului ambient rămâne o provocare majoră de soluţionat.
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Raportul răspunde principalelor subiecte la care abordarea PAC nu oferise răspuns.
EnglishThe second major theme of the European Council was the climate and energy question.
A doua temă majoră a Consiliului European a fost problema climei şi a energiei.
EnglishOf these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
Dintre acestea, aproximativ o treime intră în categoria "dezastrelor majore”.
EnglishThis specific context is characterised by the combination of three major cycles.
Acest context specific se caracterizează printr-o combinaţie de trei cicluri majore.
EnglishMajor exporters such as Germany are forcing Greek economic policy to its knees.
Exportatorii principali precum Germania îngenunchează politica economică a Greciei.
EnglishIn order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să fie depăşite mai multe provocări majore.
EnglishWe shall have to address two important difficulties in this major negotiation:
Va trebui să rezolve două dificultăţi importante în această negociere majoră:
EnglishNow that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.
Totuși, după schimbările majore efectuate acum de Parlament, pot sprijini propunerea.
EnglishHowever, there are major differences even between regions in the same Member State.
Există însă diferențe majore chiar și între regiunile din același stat membru.
EnglishAs Mr Florenz says, we need to cooperate with major nations such as the US.
Aşa cum spune dl Florenz, trebuie să cooperăm cu naţiuni importante, precum SUA.
EnglishThe third major transformation is the change to how things work in practice.
Cea de-a treia mare transformare este schimbarea modului de lucru în practică.
EnglishThis will also result in major differences breaking up the EU energy market.
Se vor produce diferenţe semnificative care vor diviza piaţa de energie a Uniunii.
EnglishContrary to what its opponents say, the Treaty does not bring any major revolution.
Contrar afirmaţiilor oponenţilor săi, Tratatul nu presupune nicio schimbare majoră.
EnglishWill it really help to move the major sums that we are actually talking about here?
Va ajuta cu adevărat la mobilizarea sumelor importante de care vorbim de fapt aici?
EnglishHave the urgent, major societal challenges perhaps all been solved already?
Probabil, toate provocările societale urgente şi majore au fost deja rezolvate?
EnglishImproving the energy efficiency and security are major priorities for the EU.
Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi securităţii sunt priorităţile majore ale UE.
EnglishIn Russia, freedom of the press and of the media is a really major problem.
În Rusia, libertatea presei şi a mass-mediei reprezintă, într-adevăr, o problemă.
EnglishThere is a major risk that it will not be worth the paper it is written on.
Există riscul ca ea să nu valoreze nici măcar cât hârtia pe care a fost scrisă.