Como se fala "main thrust" em romeno

EN

"main thrust" em romeno

Veja exemplos com "main thrust" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para main thrust em Romeno

main substantivo
Romanian
main adjetivo
to main verbo
Romanian
thrust substantivo
to thrust verbo

Exemplos de uso para "main thrust" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIts main thrust, however, is the emphasis on total liberalisation of the world market.
În orice caz, reacţia sa principală este accentuarea liberalizării totale a pieţei mondiale.
EnglishThe main thrust of these measures lies in procedures and sanctions.
Obiectivul principal al acestor măsuri constă în proceduri și sancțiuni.
English. - I strongly supported the main thrust of this report.
în scris. - Susţin pe deplin tema principală a acestui raport.
EnglishHowever, the EPLP could support the main thrust of the approved text and therefore voted in favour of the report.
EPLP sprijină însă esenţa textului aprobat şi, de aceea, a votat în favoarea raportului.
English. - We are in agreement with the main thrust of the compromise report and are therefore voting for it.
în scris - Suntem de acord cu principiile raportului de compromis şi deci votăm în favoarea acestuia.
EnglishI believe that it is necessary for the Commission and the Council to ensure that the guidelines are the main thrust of the European Semester.
Comisia și Consiliul trebuie să se asigure că orientările reprezintă principala direcție a semestrului european.
English. - While I support the main thrust of this report, I oppose the lack of balance on the particular question of Cyprus.
în scris -Deşi susţin motivaţia principală a acestui raport, mă opun lipsei de echilibru în privinţa problemei specifice a Ciprului.
EnglishIt is necessary for the Commission and the Council to ensure that the integrated guidelines constitute the main thrust of the European Semester.
Comisia și Consiliul trebuie să se asigure că orientările integrate constituie principala direcție a semestrului european.
EnglishYou know that we want the best development assistance for all countries, and this is the main thrust of our thinking.
Ştiţi că ne dorim cea mai bună asistenţă pentru dezvoltare pentru toate ţările şi acest lucru reprezintă principala piedică a modului nostru de a gândi.
EnglishThe EPLP can support the main thrust of the rapporteur's ideas and believes that many of the issues outlined are critical for a real recovery.
EPLP poate sprijini conceptul de bază cuprins în ideile raportoarei şi consideră că multe dintre problemele expuse sunt critice pentru o adevărată relansare.
EnglishThe main thrust of this report shows the need for a cross-cutting approach, promoting innovation in all areas of business, the economy and society in general.
Tendința centrală a acestui raport subliniază necesitatea unei abordări transversale, care să promoveze inovarea în toate domeniile de afaceri, în economie și societate în general.

Aprenda outras palavras

English
  • main thrust

No dicionário Português-Inglês você encontrará mais traduções.