Como se fala "main focus" em romeno

EN

"main focus" em romeno

Veja exemplos com "main focus" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para main focus em Romeno

main substantivo
Romanian
main adjetivo
to main verbo
Romanian
to focus verbo

Exemplos de uso para "main focus" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishInevitably, the main focus of the European Council will again be the economic crisis.
În mod inevitabil, principalul obiectiv al Consiliului European va fi din nou criza economică.
EnglishIt has always been the long-term target that has been the main focus throughout our debate.
Pe parcursul dezbaterii noastre, ne-am concentrat în principal pe obiectivul pe termen lung.
EnglishThe main focus is results and not so much how they have been achieved.
Ţinta principală o reprezintă rezultatele şi mai puţin modul în care au fost acestea obţinute.
EnglishThe protection of public health against falsified medicines should be the main focus.
Protejarea sănătății publice împotriva medicamentelor falsificate ar trebui să fie principala preocupare.
EnglishThe EU’s main focus for emergency operations is the Middle East, Asia and especially Africa.
Operaţiunile UE în caz de urgenţe se desfăşoară în principal în Orientul Mijlociu, în Asia şi mai ales în Africa.
EnglishI therefore believe that the protection of public health against falsified medicines should be the main focus of the directive.
Prin urmare, cred că directiva ar trebui să se axeze pe protejarea sănătății publice împotriva medicamentelor falsificate.
EnglishChild pornography is a delicate subject which should always be a main focus for European and national authorities.
în scris. - Pornografia în rândul copiilor este un subiect sensibil, care ar trebui să fie mereu în atenţia autorităţilor europene şi naţionale.
EnglishAs regards the simplification proposed for the ESF, it is not the issues related to the management of the fund that should be the main focus.
În ceea ce privește simplificarea propusă pentru FSE, principalul obiectiv nu ar trebui să fie aspectele legate de gestionarea fondului.
EnglishThis affects ports and the hinterland in particular, which have been neglected in recent years and now form the main focus of this report.
Acest lucru afectează în special porturi şi zonele interne, care au fost neglijate în ultimii ani, iar acum formează punctul central al acestui raport.
EnglishAs soon as the Member States have investigated what is possible, the European Defence Agency must be the main focus of the joint development of capabilities.
Imediat după o analiză a posibilităților efectuată de statele membre, Agenția Europeană de Apărare trebuie să devină punctul central al dezvoltării comune de capacități.

Aprenda outras palavras

English
  • main focus

Busque mais palavras no dicionário Espanhol-Português.