Como se fala "main feature" em romeno

EN

"main feature" em romeno

Veja exemplos com "main feature" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para main feature em Romeno

main substantivo
Romanian
main adjetivo
to main verbo
Romanian
feature substantivo
to feature verbo
Romanian

Exemplos de uso para "main feature" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
Aceasta este principala caracteristică a proiectului Preşedinţiei privind programul de la Stockholm.
EnglishThe main feature of the European market is the fragmentation that prevails at national level.
Principala caracteristică a pieţei europene este fragmentarea care domină la nivel naţional.
EnglishFor a very long time, the main feature of political life in Albania has been the extreme fragility of its government.
Vreme îndelungată, principala caracteristică a vieții politice din Albania a fost caracterul extrem de fragil al guvernului acestei țări.
EnglishRomania, in southeast Europe, is mountainous in the north while the main feature in the south is the vast Danube valley.
Situată în sud-estul Europei, România are un relief muntos în partea centrală şi nordică, în timp vasta luncă a Dunării domină sudul ţării.
EnglishThe main feature is the display, on one of the large screens, of the official voting list prepared by the Tabling Desk.
Principala sa caracteristică este faptul că afişează, pe unul dintre ecranele mari, lista oficială de votare elaborată de Unitatea de recepţie documente.
EnglishThe main feature of Communist totalitarianism - the attitude to people as an expendable resource - was not eliminated.
Principala caracteristică a totalitarismului comunist, şi anume considerarea poporului drept o resursă de care te poţi folosi cu impunitate, nu a fost eliminată.
EnglishI believe that sustainability must be the main feature of such a programme, which is guaranteed a longer-term budgetary outlook as a result of this decision.
Cred că durabilitatea trebuie să fie principala calitate a unui astfel de program, căruia i se asigură prin această decizie o perspectivă bugetară pe termen mai lung.

Aprenda outras palavras

English
  • main feature

Mais traduções no dicionário Inglês-Português.