Como se fala "Magnifier" em romeno

EN

"Magnifier" em romeno

Veja exemplos com "Magnifier" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Magnifier" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMagnifier creates a separate window that displays a magnified portion of your screen.
Lupa creează o fereastră separată care afișează o porțiunea mărită a ecranului.
EnglishYou can set Magnifier to follow your mouse, the insertion point, or the keyboard.
Puteți seta Lupa să vă urmeze mouse-ul, punctul de inserare sau tastatura.
EnglishOther mouse buttons will function as usual when the Magnifier is turned on.
Celelalte butoane ale mouse-ului vor funcţiona normal când Lupa este activată.
EnglishMagnifier will open in Full-screen view unless you change the settings.
Lupa se va deschide în vizualizarea pe ecran complet dacă nu modificați setările.
EnglishLooking for a licensed manufacturer of Microsoft’s Magnifier technologies?
Căutaţi un producător licenţiat pentru tehnologia Magnifier de la Microsoft?
EnglishTo return to a normal view, click the Magnifier again, and then click in the picture.
Pentru a reveni la o vizualizare normală, faceți clic din nou pe lupă, apoi pe imagine.
EnglishClick Magnifier, and then click a zoom level just below the toolbar.
Faceți clic pe Lupă, apoi, sub bara de instrumente, pe un nivel de panoramare.
EnglishWhen you're using lens mode, you can adjust the size of the Magnifier lens.
Când utilizați modul lentilă, aveți posibilitatea să ajustați dimensiunea lentilei Lupei.
EnglishThe zoom increment determines how quickly Magnifier zooms in and out.
Incrementarea de zoom determină cât de rapid mărește sau micșorează Lupa.
EnglishThis option sets Magnifier to run when you log on to your computer.
Această opțiune setează Lupa să se execute când faceți log on pe computer.
EnglishIf you have a touch screen, Magnifier will display white borders around the edge of your screen.
Dacă aveți un ecran tactil, Lupa va afișa borduri albe în jurul marginilor ecranului.
EnglishMagnifier enlarges different parts of the screen and is part of the Ease of Access Center.
Lupa mărește porțiunile diferite ale ecranului și face parte din Centrul de accesibilitate.
EnglishFor more information, see Using Magnifier to see items on the screen.
Pentru mai multe informații, consultați Utilizați Lupa pentru a vedea elementele de pe ecran.
EnglishIn this view, a magnifier is docked to a portion of your screen.
În această vizualizare, o lupă este andocată pe o porțiune a ecranului.
EnglishDisplays the area around the mouse pointer in the Magnifier window.
Afișează spațiul din jurul indicatorului de mouse în fereastra Lupă.
EnglishThe Magnifier may not correctly display images or video in some applications or games.
S-ar putea ca Lupa să nu afişeze corect imaginile sau conţinutul video în unele aplicaţii sau jocuri.
EnglishDepending on your settings, Magnifier can follow your mouse, the insertion point, or the keyboard.
În funcție de setările dvs., Lupa vă poate urma mouse-ul, punctul de inserare sau tastatura.
EnglishMedia Center supports Magnifier and other screen magnifiers.
Media Center acceptă Lupa și alte instrumente de mărire a ecranului.
EnglishUse the Magnifier to zoom in on a section of your picture.
Utilizați instrumentul Lupă, pentru a mări o secțiune a unei imagini.
EnglishFor more info, see Use Magnifier to see items on the screen.
Pentru mai multe informații, consultați Utilizați Lupa pentru a vedea elementele de pe ecran.

Aprenda outras palavras

English
  • Magnifier

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Português-Espanhol.