Como se fala "impossible" em romeno

EN

"impossible" em romeno

EN impossible
volume_up
{adjetivo}

volume_up
imposibil {adj. m.}
The compromise was impossible, the differences of opinion obvious and irreconcilable.
Compromisul a fost imposibil, diferențele de opinie evidente și ireconciliabile.
It is almost impossible these days to obtain information without the Internet.
Este aproape imposibil zilele acestea să obții informații fără internet.
This practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.
Această practică este ilogică şi face ca succesul diplomatic să fie practic imposibil.
impossible

Sinônimos (inglês) para "impossible":

impossible
possible
English

Exemplos de uso para "impossible" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt would make normal sustainable production in farming and horticulture impossible.
Producţia durabilă normală în agricultură şi horticultură ar deveni imposibilă.
EnglishThis is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
Aceasta este o situație imposibilă și aș solicita dlui comisar să o abordeze.
EnglishAll these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Toți acești factori au făcut aproape imposibilă exercitarea acestei profesii.
EnglishIt will be impossible for poor countries to deal with this matter without Union aid.
Statele sărace nu vor putea face faţă acestei probleme fără ajutorul Uniunii.
EnglishThis double challenge makes achieving debt sustainability practically impossible.
Această dublă provocare face practic imposibilă realizarea sustenabilității datoriilor.
EnglishIt is impossible to increase proportionally the sale price of meat to the producer.
O creştere proporţională a preţului de vânzare la carne la producător este imposibilă.
EnglishProper inspection and enforcement of greening measures will also be impossible.
Examinarea adecvată și aplicarea măsurilor de ecologizare vor fi, de asemenea, imposibile.
EnglishAt the time, European supervision of this type was legally impossible.
La acea vreme, o astfel de supraveghere nu era posibilă din punct de vedere legal.
EnglishBoth you and we knew that you were taking on a well-nigh impossible task.
Şi dumneavoastră, şi noi ştim că v-aţi asumat o sarcină aproape imposibilă.
EnglishThey make governing the country almost impossible for any future government.
Ele fac aproape imposibilă conducerea ţării de orice alt viitor guvern.
EnglishThis is a condition without which negotiations with non-Member States are impossible.
Aceasta este o condiţie obligatorie pentru negocierile cu ţările terţe.
EnglishWe are tired of hearing that all of this is impossible and that we need unanimity.
Ne-am săturat să tot auzim că toate acestea sunt imposibile și că avem nevoie de unanimitate.
EnglishThe increased rights of illegal immigrants make deportation almost impossible.
Prin sporirea drepturilor imigranților ilegali deportarea acestora devine aproape imposibilă.
EnglishFirstly, some are impossible; you make some suggestions that are impossible.
Mai întâi, unele dintre acestea sunt imposibile; faceţi nişte sugestii care sunt imposibile.
EnglishIn fact, it is impossible to determine the origin of wood that goes into making paper.
Într-adevăr, este imposibilă determinarea originii lemnului care intră în compoziţia hârtiei.
EnglishThis is a condition without which negotiations with third countries are impossible.
Este o condiţie obligatorie pentru negocierile cu ţările terţe.
EnglishWater is the most vital of all resources: life is impossible without it.
Apa este cea mai importantă resursă: viaţa este imposibilă fără ea.
EnglishMeaningful Parliament involvement in the regulation was impossible.
Implicarea semnificativă a Parlamentului în regulament era imposibilă.
EnglishThis is a condition without which negotiations with non-member countries are impossible.
Este o condiţie obligatorie pentru negocierile cu ţările terţe.
EnglishTransparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Transparenţa, contabilitatea deschisă şi supravegherea ar trebui să facă paradisurile fiscale imposibile.