EN imposition
volume_up
{substantivo}

imposition (também: bore, bother, burden, charge)
imposition (também: imposture, sham)

Sinônimos (inglês) para "imposition":

imposition
English
position

Exemplos de uso para "imposition" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishShe foresaw the imposition of rule by the forces of darkness - how right she was!
Aceasta a anticipat impunerea legii de către forţele răului şi câtă dreptate a avut!
EnglishMany of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
Mulți dintre protestatari nu caută impunerea democrației, ci a sharia.
EnglishI would support you on the imposition of a moratorium on extreme drilling in Europe.
Vă susţin în ceea ce priveşte impunerea unui moratoriu privind forajul extrem în Europa.
EnglishIt is the result of the imposition of the governments' increases, which were residual amounts.
Este rezultatul impunerii creșterilor solicitate de guverne, care erau sume reziduale.
EnglishFor the first time, too, it refers to the imposition of coercive fines.
Tot pentru prima dată, se referă la impunerea unor amenzi coercitive.
EnglishThe imposition of such regulatory charges is a national competence.
Impunerea acestor taxe de reglementare este de competenţă naţională.
EnglishIt protects shipping capital from the imposition of sanctions against it.
Protejează companiile transportatoare de sancţiunile impuse.
EnglishWhat there is no case for whatsoever is the imposition of such a tax exclusively in the European Union.
Nu există absolut niciun motiv pentru impunerea unei astfel de taxe exclusiv în Uniunea Europeană.
EnglishIn many cases the Commission's actions lead to the termination of the investigation without the imposition of measures.
În multe cazuri, acțiunile Comisiei duc la încetarea anchetei fără a impune măsuri.
EnglishThis is an outrageous imposition on MEPs.
Acest lucru reprezintă o restricţie revoltătoare pentru deputaţi.
EnglishNor do we want to interpret the imposition of temporary restrictions on this as protectionism, however.
Cu toate acestea, nu dorim nici ca impunerea unor restricţii temporare să fie interpretată drept protecţionism.
EnglishThe imposition of new, divisive concepts will not contribute to solving the problems of underdeveloped Africa.
Impunerea unor concepte noi, care dezbină, nu va contribui la soluționarea problemelor Africii subdezvoltate.
EnglishThe imposition of this penalty on the most vulnerable people should be abolished as soon as possible.
Impunerea acestei pedepse în cazul celor mai vulnerabile categorii ale populației trebuie abolită cât mai curând posibil.
EnglishYesterday, it was 28 years since the imposition of martial law in Poland by the then Communist authorities.
Ieri s-au împlinit 28 de ani de la instituirea legii marţiale din Polonia de către autorităţile comuniste de atunci.
EnglishThey should not see this as an imposition or a restriction but rather as a marketing opportunity.
Aceştia nu trebuie să vadă această propunere ca pe o obligaţie sau o restricţie, ci mai degrabă ca pe o oportunitate de marketing.
EnglishDemocracy works through freedom and respect, facilitating the exercise of rights, not through imposition or limitation.
Democraţia lucrează prin libertate şi respect, facilitând exercitarea drepturilor, nu prin impunere sau limitare.
EnglishHowever, one cannot accept the imposition of a crash diet that would only serve to further sicken and weaken.
Cu toate acestea, nu se poate accepta impunerea unei diete severe care ar conduce doar la îmbolnăviri și slăbiri ulterioare.
EnglishThe problem, which is starting to cause serious difficulties, lies in the imposition of a congestion charge.
Problema, care începe să cauzeze dificultăţi serioase, este reprezentată de impunerea unei taxe de congestionare a traficului.
EnglishThe crucifix is not a sign of imposition.
EnglishThe imposition of the death penalty on minors and on persons with mental or intellectual disability causes particular concern.
Aplicarea pedepsei cu moartea în cazul minorilor sau al persoanelor cu handicap mintal sau intelectual ridică preocupări deosebite.