Como se fala "import" em romeno

EN

"import" em romeno

volume_up
import {subst.}
volume_up
port {subst.}
RO
RO

"import" em inglês

EN import
volume_up
{substantivo}

import (também: importation)
In the Import Photos and Videos window, select the DV camera, and then click Import.
În fereastra Import fotografii și fișiere video, selectați camera DV, apoi faceți clic pe Import.
Choose either Import into a new calendar or Import into an existing calendar.
Alegeți fie Import într-un calendar nou sau Import într-un calendar existent.
Here are answers to some common questions about video import settings in Import Video.
Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind setările pentru import video în Import Video.
import (também: direction, reason, sense, use)
It would make no sense to block imports from countries like Brazil, since there is a Community demand which must be met.
Nu ar avea niciun sens să blocăm importurile din ţări ca Brazilia pentru că există o cerinţă comunitară care trebuie satisfăcută.
There is no point in Europe legislating itself out of business because we cannot control what is imported in.
Nu are sens ca Europa să se elimine din industrie prin adoptarea acestei legislaţii, deoarece nu putem controla importurile.
Does it make sense to do without EUR 80 million in customs revenue in order to receive EUR 100 million in increased imports?
Are sens să ne lipsim de 80 de milioane de euro din venituri vamale pentru a primi 100 de milioane de euro din creșterea importurilor?

Exemplos de uso para "import" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
După ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
EnglishClick Only import parts of the videotape to my computer, and then click Next.
Faceți clic pe Importă numai părți din caseta video pe computer, apoi pe Următorul.
EnglishWe support you in what you are saying about the import controls and about FMD.
Vă susţinem afirmaţiile privind controalele importurilor şi febra aftoasă.
EnglishIn Europe, we import in total about one-quarter of all gas consumption from Russia.
În Europa, importăm în total aproximativ un sfert din consumul total de gaz din Rusia.
EnglishThere is no reason for Germany to import such labour from third countries.
Nu există niciun motiv pentru ca Germania să importe forță de muncă din țări terțe.
EnglishImport a static calendar that doesn't update automatically (known as an ICS file).
Importați un calendar static care nu se actualizează automat (cunoscut și ca fișier ICS).
EnglishClick Import the entire videotape to my computer, and then click Next.
Faceți clic pe Importă întreaga casetă video pe computerul meu, apoi pe Următorul.
EnglishImport new video from a videotape in your digital video (DV) camera
Importul videoclipurilor noi de pe o casetă video din camera video digitală (DV)
EnglishWe currently import almost 50% and in 10 years' time, if we do nothing, it will be 70%.
În prezent importăm aproape 50% şi, în 10 ani, dacă nu facem nimic, vom ajunge la 70%.
EnglishImport existing video files, digital photos, or music that’s already on your computer.
Importați fișierele video, fotografiile digitale sau muzica ce se află deja pe computer.
EnglishFirst, find the music that you want to add to your movie and import it into your project.
Mai întâi, găsiți muzica pe care doriți să o adăugați la film și importați-o în proiect.
EnglishYou can import them into an existing calendar, or create a new one.
Le puteți importa într-un calendar existent sau puteți crea un calendar nou.
EnglishTry to get in the habit of tagging your pictures immediately after you import them.
Obișnuiți-vă să etichetați imaginile imediat după ce le importați.
EnglishHere are some devices that you might import photos or videos from:
Acestea sunt câteva dispozitive din care puteți importa fotografii sau videoclipuri:
EnglishIf you need to import more than 250 users, create multiple CSV files.
Dacă trebuie să importaţi mai mult de 250 de utilizatori, creaţi mai multe fişiere CSV.
EnglishRepeat steps 8 and 9 for each part of the videotape you want to import.
Repetați pașii 8 și 9 pentru fiecare parte a casetei video pe care doriți să o importați.
EnglishWhen you import messages, Windows Mail does not import account settings.
Când se importă mesajele, Windows Mail nu importă și setările de cont.
EnglishThe Commission has assured us that Korea is actively liberalising its import regime.
Comisia ne-a asigurat de faptul că statul Coreea îşi liberalizează activ regimul de importuri.
EnglishYou can choose to import all the folders or only specific folders.
Aveți posibilitatea să alegeți să importați toate folderele sau numai anumite foldere.
EnglishYou can import your pictures using Windows Photo Gallery instead.
În schimb, aveți posibilitatea să importați imaginile utilizând Galeria foto Windows.