Como se fala "ill" em romeno

EN

"ill" em romeno

volume_up
ill {adj.}

EN ill
volume_up
{adjetivo}

1. geral

ill (também: sick, ghoulish, cronk)
volume_up
bolnav {adj. m.}
Václav Havel is gravely ill and has been hospitalised.
Václav Havel este grav bolnav şi a fost internat.
These are crimes that should have tough criminal penalties or extensive reliable care if the perpetrator is mentally ill.
Acestea sunt infracţiuni care ar trebui să se pedepsească cu sancţiuni severe sau îngrijire de specialitate, dacă făptaşul este bolnav mintal.
I remember an incident where a seriously ill horse in a clinic would not let the vets do anything to him in my daughter's absence.
Îmi aduc aminte de un incident într-o clinică unde un cal grav bolnav nu permitea veterinarilor să-i facă nimic în lipsa fiicei mele.
ill (também: faulty, poor, unspeakable, atrocious)
volume_up
rău {adj. m.} (cu însușiri rele)
Through the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Prin intermediul acţiunii rău-voitoare a preşedintelui Kibaki, aceste documente au devenit acum lege.
They are ill, otherwise they would not need treatment, and, in the worst case, they could die before the ECJ has decided on their cases.
Sunt oameni bolnavi, căci în caz contrar nu ar avea nevoie de tratament, oameni care în cel mai rău caz ar putea muri înainte ca CEJ să decidă asupra cazurilor lor.
In the last few centuries, discrimination has been possibly the least of the ills that have befallen them.
În ultimele secole s-ar putea ca discriminarea să fi fost cel mai mic rău cu care s-au confruntat aceştia.

2. medicina

ill (também: sick)
volume_up
bolnav {adj. m.}
Václav Havel is gravely ill and has been hospitalised.
Václav Havel este grav bolnav şi a fost internat.
These are crimes that should have tough criminal penalties or extensive reliable care if the perpetrator is mentally ill.
Acestea sunt infracţiuni care ar trebui să se pedepsească cu sancţiuni severe sau îngrijire de specialitate, dacă făptaşul este bolnav mintal.
I remember an incident where a seriously ill horse in a clinic would not let the vets do anything to him in my daughter's absence.
Îmi aduc aminte de un incident într-o clinică unde un cal grav bolnav nu permitea veterinarilor să-i facă nimic în lipsa fiicei mele.

Sinônimos (inglês) para "ill":

ill

Exemplos de uso para "ill" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSuch a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
O astfel de măsură ar fi demagogică și cu totul nepotrivită în situația actuală.
EnglishI am abstaining out of respect for the Irish workers ill-treated by globalisation.
Mă abţin din respect faţă de lucrătorii irlandezi maltrataţi de globalizare.
EnglishThe first is the issue of home support for patients who are seriously ill.
Primul se referă la problema sprijinului pentru pacienţii care sunt grav bolnavi.
EnglishThe free trade agreements concluded in this context are ill-considered in my view.
Acordurile de liber schimb încheiate în acest context sunt desconsiderate, după părerea mea.
English. - Mental ill health affects a staggering one in four people.
în scris. -Bolile psihice afectează în mod uimitor o persoană din patru.
EnglishYou think you are enlarging the EU empire by this ill thought-out policy.
Credeţi că extindeţi imperiul UE prin această politică prost concepută.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Danish workers ill-treated by globalisation.
Mă abțin din respect pentru lucrătorii danezi maltratați de globalizare.
EnglishHowever, I agree with colleagues who stated that today's resolution is ill-timed.
Cu toate acestea, sunt de acord cu colegii care au declarat că rezoluția de astăzi nu este oportună.
EnglishStigmatisation of and discrimination against those who suffer from mental ill health still persists.
Stigmatizarea şi discriminarea celor care suferă de o boală psihică persistă încă.
EnglishThen, I’ll click here to open a new tab for each page I want to add.
Then, I’ll click here to open a new tab for each page I want to add.
EnglishIn my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
În opinia mea, întregul proces de asumare a independenţei a fost făcut în grabă şi prost conceput.
EnglishThis is similar to all that has happened in these ill-fated ten years of war in Afghanistan.
Este la fel ca tot ceea ce s-a întâmplat în acești nefericiți zece ani de război în Afganistan.
EnglishSomeone we know is ill and in a desperate situation.
O persoană pe care o cunoaştem este bolnavă şi este într-o situaţie disperată.
EnglishThat is totally and utterly wrong, and it is something that we can ill afford in a time of recession.
Acest lucru este total greşit şi cu greu ni-le putem permite într-o perioadă de recesiune.
EnglishWe are not at this point saying that the President or government of Pakistan have shown ill will.
Nu putem spune în prezent că președintele sau guvernul pakistanez au dat dovadă de rea-voință.
EnglishDon't worry, I'll come back here later and show you the options.
Don't worry, I'll come back here later and show you the options.
EnglishAs many of you know, John Bowis was taken ill recently in Brussels and was hospitalised.
După cum mulţi dintre dumneavoastră ştiu, John Bowis s-a îmbolnăvit recent la Bruxelles şi a fost internat.
EnglishOne of the best ways of catching criminals is to track their ill-gotten gains.
Una din cele mai eficiente metode de capturare a infractorilor este urmărirea fondurilor dobândite pe căi ilegale.
EnglishI have indeed noted that my position is in the minority, although I do not feel ill at ease.
Într-adevăr, am observat că poziţia mea este minoritară, deşi nu mă simt deloc stânjenită de acest lucru.
EnglishIt is far too broad and ill-defined, and we would not like to see it set a precedent.
Aceasta este cu mult prea extinsă și definită necorespunzător și nu am dori să vedem că stabilește un precedent.