Como se fala "devastation" em romeno

EN

"devastation" em romeno

EN devastation
volume_up
{substantivo}

devastation (também: destruct, destruction)
Everywhere, there was devastation and death.
Peste tot vedeam distrugere şi moarte.
devastation (também: conflagration, disaster)

Sinônimos (inglês) para "devastation":

devastation

Exemplos de uso para "devastation" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI saw there at first hand the devastation of HIV/AIDS amongst children, amongst adults.
Am văzut acolo efectul devastator al HIV/SIDA asupra copiilor şi adulţilor.
EnglishStorm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure.
Furtuna Klaus a cauzat distrugeri însemnate, mai ales în ceea ce priveşte infrastructura ţării.
EnglishThe devastation to many sites of natural beauty is a loss to us all.
Devastarea multor locuri cu frumuseţi naturale reprezintă o pierdere pentru noi toţi.
EnglishThe devastation caused by the floods is the biggest natural disaster in Pakistan's history.
Devastarea provocată de inundații este cel mai mare dezastru natural din istoria Pakistanului.
EnglishOn the contrary it supports productivism and the devastation of local crop farming here and throughout the world.
Dimpotrivă, el sprijină productivismul şi devastarea agriculturii locale aici şi în întreaga lume.
EnglishThe Japanese know better than any other nation in the world what devastation a nuclear disaster can unleash.
Japonezii știu mai bine decât orice altă națiune din lume ce dezastru poate dezlănțui o criză nucleară.
EnglishThe images of devastation and suffering have been shown all over the world and no one has remained indifferent.
Imaginile distrugerii şi suferinţei au fost difuzate în toată lumea şi nimeni nu a rămas indiferent.
EnglishEUR 3 million is nothing in terms of the consequences and the fallout and the devastation caused.
Trei milioane de euro sunt absolut insuficienţi având în vedere consecinţele negative manifestate şi devastările produse.
EnglishFollowing the floods which took place, I actually have travelled to Pakistan to see for myself the extent of the devastation.
După inundații, am călătorit, de fapt, în Pakistan, pentru a vedea cu propriii ochi gradul de devastare.
EnglishSubject: Devastation of the tropical rainforests
EnglishOur reaction to natural disasters, such as the devastation we saw in Italy, must go beyond the realm of politics.
Reacţia noastră la dezastre naturale, cum a fost devastarea la care am fost martori în Italia, trebuie să depăşească domeniul politicii.
EnglishDevastation will come to agriculture.
EnglishIn 1950, the nations of Europe were still struggling to overcome the devastation wrought by World War II, which had ended 5 years earlier.
În 1950, naţiunile Europei făceau încă eforturi pentru a înlătura consecinţele dezastruoase ale celui de-al Doilea Război Mondial, care încetase cu 5 ani în urmă.
EnglishTorrential rain, strong winds and heavy seas rendered the centre of the tourist city of Funchal unrecognisable and left devastation and death in their wake.
Ploile torenţiale, vânturile puternice şi marea agitată au făcut centrul oraşului turistic Funchal de nerecunoscut şi au lăsat în urmă pustiu şi moarte.
EnglishPerhaps the Ukrainians, who have witnessed the devastation of part of their country for the last 25 years, are the only others qualified to speak about this.
Poate că ucrainenii care au asistat la devastarea unei părți din țara lor în ultimii 25 de ani sunt singurii îndreptățiți să vorbească despre acest lucru.
EnglishDeceitfully blamed on climate change, the real reason for the devastation of the town of Cockermouth was the EU-imposed privatisation/theft of public services.
S-a dat vina în mod eronat pe schimbările climatice, însă motivul real al devastării oraşului Cockermouth a fost privatizarea impusă de UE, furtul serviciilor publice.
English. - Over the last number of days, Ireland has been struck by severe flooding causing devastation for ordinary families, for small businesses and for farmers across the island.
în scris - În ultimele câteva zile, Irlanda a fost afectată de inundaţii grave, care au adus pagube familiilor obişnuite, micilor afaceri şi fermierilor din întreaga insulă.