Como se fala "detailed" em romeno

EN

"detailed" em romeno

volume_up
detail {subst.}

EN detailed
volume_up
{adjetivo}

detailed (também: minute)
volume_up
detaliat {adj. m.}
We are working now in the college to prepare a detailed roadmap for implementation.
Acum lucrăm în colegiu pentru a pregăti un traseu detaliat pentru implementare.
What are the next steps in this very detailed process of surveillance?
Care sunt următorii paşi în acest proces de supraveghere foarte detaliat?
I should like to congratulate Mr Brok on a detailed and very substantive report.
Doresc să îl felicit pe dl Brok pentru raportul său detaliat, şi de fond.
detailed (também: minute, thorough)

Sinônimos (inglês) para "detailed":

detailed
detail

Exemplos de uso para "detailed" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe need a detailed overview of the tasks and of the staff employed in the EEAS.
Avem nevoie de o examinare detaliată a sarcinilor și a personalului angajat în SEAE.
EnglishFor detailed information I would refer the honourable Member to the report itself.
Pentru informaţii detaliate, i-aş indica distinsului membru chiar raportul.
EnglishThe matter therefore requires a very careful and detailed analysis indeed.
Prin urmare, subiectul necesită într-adevăr o analiză foarte atentă și detaliată.
EnglishDetailed information on this subject is provided on the agency's website.
Site-ul web al acestei agenţii oferă informaţii detaliate despre acest subiect.
EnglishFor detailed instructions, see Upgrading from Windows XP to Windows 7.
Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Upgrade de la Windows XP la Windows 7.
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
EnglishIn addition, I hope they will supply us with yet more detailed information than before.
Sper că acestea ne vor furniza informaţii şi mai detaliate decât până acum.
EnglishClick the Details tab to view detailed information about the process.
Faceți clic pe fila Detalii pentru a vizualiza informații detaliate despre proces.
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
EnglishPlans for the later years of the programme are less detailed at this stage.
Planurile pentru următorii ani ai programului sunt mai puţin detaliate în această etapă.
EnglishIf you want to see a more detailed view of your sync conflicts, follow these steps:
Dacă doriți o vizualizare mai detaliată a conflictelor de sincronizare, urmați acești pași:
EnglishAll the issues and solutions detailed in the report are extremely timely.
Toate aspectele și soluțiile detaliate în raport sunt extrem de oportune.
EnglishI am therefore grateful for the more detailed information that we have been given today.
De aceea, apreciez informațiile mai detaliate pe care le-am primit astăzi.
EnglishThe tabs below provide detailed information and resources for each transition phase.
Filele de mai jos oferă informaţii şi resurse detaliate pentru fiecare etapă a tranziţiei.
EnglishEach step is listed below along with links to detailed information about that step.
Fiecare pas este listat mai jos, împreună cu linkuri către informații detaliate despre pas.
EnglishMoreover, this test is very detailed; the proposal is lacking in flexibility.
În plus, acest test este foarte delicat, deoarece propunerea nu este suficient de flexibilă.
EnglishSee How to move your personal folders (.pst) file for detailed information.
Consultaţi Cum să mutaţi fişierul de foldere personale (.pst) pentru informaţii detaliate.
EnglishA detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.
Este necesară o analiză detaliată a funcţionării pieţei transferurilor riscului de credit.
EnglishTherefore, I am calling on the Commission to subject nanomaterials to a detailed investigation.
Prin urmare, solicit Comisiei să supună nanomaterialele unei analize detaliate.
EnglishThere are also hardly any detailed calculations and analyses concerning the new proposals.
De asemenea, aproape că nu există calcule detaliate și analize privind noile propuneri.