Como se fala "counter productive" em romeno

EN

"counter productive" em romeno

Veja exemplos com "counter productive" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para counter productive em Romeno

counter substantivo
counter adjetivo
Romanian
counter preposição
Romanian
productive adjetivo
product substantivo
Romanian

Exemplos de uso para "counter productive" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSecondly, many of the proposed measures are counter-productive.
Cel de-al doilea aspect se referă la faptul că multe dintre măsurile propuse sunt contraproductive.
EnglishCurrent legislative provisions in this area are far too rigid and counter-productive on many occasions.
Actualele dispoziții legislative din acest domeniu sunt mult prea rigide şi de multe ori contraproductive.
EnglishIn addition, the legislation finally adopted is in many ways excessive, bureaucratic and counter-productive.
În plus, legislaţia adoptată în final este, în multe privinţe, excesivă, birocratică şi contraproductivă.
EnglishThis approach is malicious and counter-productive.
Această abordare este malițioasă și contraproductivă.
EnglishThe new proposals are not only badly thought-out, they are quite simply counter-productive, and that is why I abstained from the vote.
Noile propuneri nu sunt greşit concepute, sunt doar contra-productive, iar din acest motiv m-am abţinut de la vot.
EnglishRussia has the right to fight terrorism in the Northern Caucasus, but if the rule of law is not upheld this has a counter-productive effect on stability.
Rusia are dreptul de a combate terorismul în Caucazul de Nord, însă dacă nu este menținut statul de drept, vom asista la un efect contraproductiv asupra stabilității.
EnglishMany general practitioners are apparently beginning the treatment with anti-dementia drugs too late, in order not to exceed their budgets, and this is counter-productive.
Se pare că numeroși medici generaliști încep prea târziu tratamentul cu medicamente împotriva demenței pentru a nu-și depăși bugetele, iar acest lucru este contraproductiv.
EnglishWhat the Bureau has now decided is completely counter-productive and I would like to ask you, please, to bring this matter up at the Conference of Presidents and to answer this protest.
Ceea ce a decis acum Biroul este complet contraproductiv şi aş dori să vă rog să ridicaţi această problemă la Conferinţa Preşedinţilor şi să răspundeţi acestui protest.

Aprenda outras palavras

English
  • counter productive

Mais no dicionário Português-Espanhol.