Como se fala "couldn t" em romeno

EN

"couldn t" em romeno

Veja exemplos com "couldn t" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "couldn t" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(In previous versions of Windows, you couldn't do this separately.)
(În versiunile anterioare de Windows, nu era posibil să faceți acest lucru separat.)
EnglishWindows is having trouble connecting to the online activation service and couldn't verify your product key.
Windows nu se poate conecta la serviciul de activare online și nu a putut realiza verificarea cheii de produs.
EnglishWhen he went to register at the town hall, he was told he couldn't start working until he'd received a registration certificate.
Când s-a dus la primărie să se înregistreze, i s-a spus că nu poate profesa înainte de a primi certificatul de înregistrare.
EnglishThey agreed to do so, but couldn't guarantee a positive outcome because uncles don't have an automatic right of residence.
Autorităţile au fost de acord, dar nu pot garanta că răspunsul va fi pozitiv, întrucât unchii nu primesc automat dreptul de şedere.
EnglishIf any of the categories fail to reset, it's because Internet Explorer couldn't access a file or registry setting.
Dacă reinițializarea nu reușește pentru oricare dintre categorii, înseamnă că Internet Explorer nu a putut să acceseze un fișier sau o setare de registry.

Aprenda outras palavras

English
  • couldn t

Mais traduções no dicionário Português-Alemão.