Como se fala "could say" em romeno

EN

"could say" em romeno

Veja exemplos com "could say" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para could say em Romeno

can substantivo
say substantivo
Romanian
to say verbo

Exemplos de uso para "could say" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAll I could say was that if I were in her position, I would not pay the money.
Tot ce am putut spune a fost că, dacă aș fi fost în locul său, nu aș plăti acei bani.
EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
Am la dispoziţie cinci minute pentru Grupul PPE-DE, ar fi posibil să termin ce am de spus?
EnglishWe could say that we are reliant on political will to resolve those barriers.
Am putea spune că ne bazăm pe voinţa politică să înlăture aceste bariere.
EnglishI could say the same for the Welsh system which was approved in the United Kingdom.
Aş putea spune acelaşi lucru şi despre sistemul galez care a fost aprobat în Regatul Unit.
EnglishI could say that what is being built through this directive is the Europe of health.
Aş putea spune că ceea ce se construieşte prin această directivă este o Europă a sănătăţii.
EnglishI admire very much your commitment and, could I say, perseverance.
Admir foarte mult angajamentul dumneavoastră şi, aş putea spune, perseverenţa.
EnglishI wish that every Member of this Chamber could say the same thing.
Mi-aş dori ca fiecare membru al acestei Camere să poată spune acelaşi lucru.
EnglishYou could say that agriculture is the big villain in this context.
Aţi putea spune că agricultura este răufăcătorul cel mare în acest context.
EnglishThe document is balanced, and one could say this about it: better late than never.
Documentul este echilibrat şi am putea spune următorul lucru: mai bine mai târziu decât niciodată.
EnglishNow, people could rightly say that the Brandenburg Gate had become the gate of freedom.
Acum, poporul ar putea spune pe bună dreptate că Poarta Brandenburg a devenit poarta libertății.
EnglishSome years back, we could say that this was highly unlikely.
Acum câţiva ani, puteam spune că această probabilitate este una foarte mică.
EnglishYou could also say that safety is absolutely non-negotiable.
De asemenea, puteţi spune că siguranţa nu se poate negocia sub nicio formă.
EnglishNo Home Secretary in any Member State could say that today.
Niciun ministru de interne dintr-un stat membru nu ar putea spune acest lucru astăzi.
EnglishI would be very grateful if you could say this to the Council.
Aş fi foarte recunoscător dacă aţi putea spune acest lucru Consiliului.
EnglishWe could say that this is a small step in the right direction.
Am putea spune că acesta este un pas mic în direcţia cea bună.
EnglishIn summary, therefore, there are three good points and one less good, or we could even say bad, point.
Rezumând, am avut trei puncte tari şi un punct mai puţin bun, deşi am putea spune chiar prost.
EnglishYou could say that the region is now under closer scrutiny.
S-ar putea spune că regiunea este controlată mai atent acum.
EnglishWe could say much more, but there would not be much point.
Am putea spune mult mai multe, dar nu prea ar avea rost.
EnglishWe say, how could it possibly have been constructed so that only the nobility had exemption from taxation?
Ne întrebăm, cum de a putut fi construit în așa fel încât doar nobilimea să fie scutită de impozitare?
EnglishSo you could say that she is the queen bee of Parliament.
Așadar, am putea spune că ea este matca Parlamentului.

Aprenda outras palavras

English
  • could say

No dicionário Alemão-Português você encontrará mais traduções.