Como se fala "could lead" em romeno

EN

"could lead" em romeno

Veja exemplos com "could lead" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "could lead" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOnly a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
Numai o revoluție mentală putea duce la transformarea europeană a societăților noastre.
EnglishThe judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
Judecătorul a insinuat chiar că acestea ar putea duce la un nou mandat de arestare.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
A le întoarce acum spatele ar putea să-i determine pe mulți dintre ei să devină eurosceptici.”
EnglishSuch arrangements could lead to mutually beneficial interdependence.
Aceste acorduri ar putea conduce la o interdependenţă avantajoasă pentru ambele părţi.
EnglishWe should therefore be open to all possible discussions that could lead to an improvement.
De aceea, trebuie să fim deschişi la orice discuţie care ar putea conduce la o îmbunătăţire.
EnglishThis could lead to the loss of consumer rights in some Member States.
Acest lucru ar putea să ducă la pierderea drepturilor consumatorilor în unele state membre.
EnglishThat is clearly one area where Parliament could lead by example.
Acesta este un domeniu în care Parlamentul ar putea să dea exemplu.
EnglishAs well, we warn that any military action could lead to an even deeper crisis in the region.
De asemenea, avertizăm că orice acţiune militară ar putea duce la o criză şi mai gravă în regiune.
EnglishAmongst other things, this could lead to important legal convergence among Member States.
Printre alte lucruri, aceasta ar putea conduce la o convergență juridică importantă în rândul statelor membre.
EnglishA deepening of the existing crisis could lead to the growth of unrest and anti-democratic feeling.
O aprofundare a crizei existente ar putea duce la creșterea sentimentului antidemocratic și de neliniște.
EnglishHowever, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.
Totuşi, UE ar putea prelua conducerea şi ar putea impune un standard prin solicitarea unor reguli mai restrictive.
EnglishHe understood very well what bravery could lead to.
A înțeles foarte bine la ce ar putea duce actul de curaj.
EnglishThat could lead to the creation of new jobs.
Acest lucru ar putea conduce la crearea de noi locuri de muncă.
EnglishIt proposes a role for the ECDC which is not feasible, and it could lead to a false sense of security.
El propune investirea ECDC cu un rol care nu este fezabil și care ar conduce la un fals sentiment de siguranță.
EnglishFor we are talking about combating climate change - change which could lead to a true ecological disaster.
Vorbim despre combaterea schimbărilor climatice - schimbări care ar putea provoca un adevărat dezastru ecologic.
EnglishThis could only lead to an economic fiasco for Europe which is hardly what is needed in times like these.
Acest fapt nu poate conduce decât la un eşec economic european, fiind ultimul lucru dezirabil în condiţiile actuale.
EnglishI would like to see a lasting solution because the alternative is a short-term solution which could lead to disaster.
Aş vrea să văd o soluţie de durată, deoarece alternativa este o soluţie pe termen scurt, care ar putea duce la dezastru.
EnglishIt could, in due course, lead to China, and possibly other maritime powers, taking some responsibilities.
La momentul potrivit, aceasta ar putea conduce la preluarea anumitor responsabilităţi de către China şi, probabil, alte puteri maritime.
EnglishThis rise in costs, in turn, could lead to higher prices on the products that enter and leave these regions or countries.
Această creştere a costurilor ar putea duce la preţuri mai mari ale produselor care intră şi ies din aceste regiuni sau ţări.
EnglishThis is not just a waste crisis; these things could also lead to situations which are hazardous to human health.
Aceasta nu este doar o criză a deşeurilor, ci vorbim de lucruri care ar putea duce şi la situaţii care pun în pericol sănătatea umană.

Aprenda outras palavras

English
  • could lead

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Português-Espanhol.