Como se fala "could even" em romeno

EN

"could even" em romeno

Veja exemplos com "could even" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para could even em Romeno

can substantivo
even substantivo
even adjetivo
even advérbio
to even verbo
Romanian

Exemplos de uso para "could even" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt could even be several years before these provisions were applicable.
Ar putea să treacă chiar câţiva ani până când aceste dispoziţii ar deveni aplicabile.
EnglishWith their help, perhaps we could get even more green policy through.
Cu ajutorul acestora, poate că am putea face să răzbată și mai multă politică verde.
EnglishAn attacker could even use a gadget to take complete control of your PC.
Un atacator poate chiar utiliza un gadget pentru a prelua complet controlul PC-ului dvs.
EnglishThe response was: how could you even ask us such a thing; everything is just fine here.
Răspunsul a fost: cum îndrăzniți să ne întrebați așa ceva; totul este perfect în regulă aici.
EnglishIndeed, such a proposal could even undermine existing consumer rights.
Într-adevăr, o astfel de propunere ar putea chiar afecta drepturile existente ale consumatorilor.
EnglishAs well, we warn that any military action could lead to an even deeper crisis in the region.
De asemenea, avertizăm că orice acţiune militară ar putea duce la o criză şi mai gravă în regiune.
EnglishIn this case we could not even agree on this principle being laid down in a recital.
În acest caz nu am reuşit nici măcar să fim de acord ca acest principiu să fie introdus într-un considerent.
EnglishYou could even ask yourself what the use of such a system is.
Vă puteți chiar întreba care este utilitatea unui astfel de sistem.
EnglishIn summary, therefore, there are three good points and one less good, or we could even say bad, point.
Rezumând, am avut trei puncte tari şi un punct mai puţin bun, deşi am putea spune chiar prost.
EnglishMobile phones could overheat or even explode during the charging process.
Era posibil ca telefoanele mobile să se supraîncălzească sau chiar să explodeze în timpul procesului de încărcare.
EnglishAt its worst, this could even appear counterproductive.
În cel mai rău caz, acest lucru poate fi chiar contraproductiv.
English'Even God could not sink it' was what was said about it.
"Nici Dumnezeu nu o poate scufunda”, s-a spus despre aceasta.
EnglishSuch action could even include the temporary, or even permanent, closure of a nuclear power plant.
Astfel de măsuri ar putea include chiar și închiderea temporară, sau chiar permanentă, a unei centrale nucleare.
EnglishOtherwise, the future could be even more terrifying.
În caz contrar, viitorul ar putea fi şi mai înfricoşător.
EnglishThat is what our citizens expect of us, and in reality we could have included even more points of criticism.
Asta este ceea ce așteaptă cetățenii noștri de la noi, și în realitate am putea include mai multe aspecte critice.
EnglishIt could even be an historic moment in European integration, but for the time being it is mainly promising.
Acesta ar putea fi chiar un moment istoric al integrării europene, dar deocamdată este, în primul rând, promiţător.
EnglishI could even say that by unifying Germany, we have put an end to the misguided nationalism of the European peoples.
Aș putea chiar să spun că prin unificarea Germaniei am pus capăt naționalismului greșit al popoarelor europene.
EnglishThe Sri Lankan army is carrying out attacks on the civilian population that could even be described as massacres.
Armata din Sri Lanka desfăşoară atacuri asupra populaţiei civile, acestea având amploarea unor adevărate masacre.
EnglishAnd forcing Member States to accept the legality of same-sex marriages could be even more dangerous.
În plus, a obliga statele membre să accepte legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex ar putea fi şi mai periculos.
EnglishBut you could not do even this today.
Dar nu aţi putut face nici măcar acest lucru astăzi.

Aprenda outras palavras

English
  • could even

Ainda mais traduções no dicionário Espanhol-Português bab.la.