Como se fala "complacency" em romeno

EN

"complacency" em romeno

EN complacency
volume_up
{substantivo}

complacency
complacency (também: self-satisfaction)
There can certainly be no reason for complacency, and much more remains to be done.
Cu certitudine, nu există niciun motiv să cădem într-o stare de automulţumire, aşadar mai avem mult de muncit.
complacency
We must not put these achievements at risk through any kind of complacency or distraction by other - sometimes perhaps more urgent - matters.
Nu trebuie să riscăm aceste progrese prin complacere sau prin îndreptarea atenţiei asupra altor probleme - uneori poate mai urgente.

Sinônimos (inglês) para "complacency":

complacency

Exemplos de uso para "complacency" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe can be proud of what we have decided, but there should be no room for complacency.
Putem fi mândri de deciziile luate, dar nu ar trebui să ne complăcem în această situaţie.
EnglishThe conclusion is clear: there is no room for complacency in the matter.
Concluzia este clară: în această privinţă nu există loc de complezenţă.
EnglishIn spite of what I have said, there is no room for complacency.
În pofida a ceea ce am afirmat, nu trebuie să ne mulţumim cu această situaţie.
EnglishI believe that it suffers from excessive complacency in relation to the government in Colombo.
Consider că acesta dă dovadă de o complezenţă excesivă faţă de guvernul de la Colombo.
EnglishOur European Union must avoid two pitfalls: the pitfall of despondency and the pitfall of complacency.
Uniunea Europeană trebuie să evite două păcate majore: deznădejdea şi complezenţa.
EnglishHowever, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
Cu toate acestea, trebuie să evităm riscul complacerii în ceea ce priveşte această ţară şi întreaga regiune.
EnglishI agree with those who said that there is no room for complacency.
Sunt de acord cu cei care au spus că nu e loc de complezenţă.
EnglishThe ECB used to say that this is no time for complacency.
Banca Centrală Europeană spunea că nu este momentul să ne complăcem.
EnglishBut this is no time for complacency.
Dar nu este momentul să ne complăcem în această situaţie.
EnglishYou will see no complacency from the Commission.
Comisia nu va da dovadă de mulţumire de sine.
EnglishNor are there grounds for complacency.
De asemenea, nu există motive pentru complezenţă.
EnglishAlthough there are signs of improvement in the world economy, the European Council stressed that there is no room for complacency.
Deşi economia mondială oferă semne de ameliorare, Consiliul European a subliniat că nu este loc pentru delăsare.
EnglishFirstly, complacency over energy policy is putting us increasingly in the dangerous position of dependency on Russia.
În primul rând, faptul că ne complacem în actuala situaţie a politicii energetice ne pune din ce în ce mai mult în situaţia periculoasă de a depinde de Rusia.
EnglishThis should not give us cause for complacency, but requires us to think carefully about what needs to be changed and where the changes are required.
Acest lucru nu trebuie să ne facă să ne culcăm pe o ureche, ci ne solicită să raţionăm cu atenţie la nevoile care trebuie schimbate şi unde sunt necesare schimbări.
EnglishOverall, 120 million people moved out of poverty between 2000 and 2005, which corresponds to an annual drop of 2.4%, but there is no time for complacency.
În total, 120 de milioane de oameni au ieșit din sărăcie între 2000 și 2005, ceea ce corespunde unei scăderi anuale de 2,4 %, însă nu avem timp să ne complăcem.
EnglishRussia's future is linked to Europe's and must be developed with perseverance, without complacency and despite the many difficulties that currently exist.
Viitorul Rusiei este legat de cel al Europei şi trebuie construit cu perseverenţă, fără complezenţe şi în pofida multiplelor dificultăţi care există în prezent.