Como se fala "compiling" em romeno

EN

"compiling" em romeno

EN compiling
volume_up
{substantivo}

compiling

Sinônimos (inglês) para "compiling":

compiling

Exemplos de uso para "compiling" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would first of all like to congratulate Mrs Joly for compiling this report.
în numele grupului PPE. - Aş vrea înainte de toate să o felicit pe doamna Joly pentru realizarea acestui raport.
EnglishI, too, would like to congratulate Mr Balz for all his efforts in compiling this report.
în scris. - (RO) Aș dori să îl felicit la rândul meu pe Domnul Balz pentru munca depusă la realizarea acestui raport.
EnglishI hope that the Council takes the position of the Parliament well into account when compiling the new EU 'blacklist'.
Sper că de acum Consiliul va lua în calcul poziţia Parlamentului atunci când va elabora noua ,,listă neagră” a UE.
EnglishI would like to conclude by congratulating the rapporteur, Mr Kirilov, for his contribution in compiling this report.
În încheiere, doresc să îl felicit pe raportor, domnul Evgeni Kirilov, pentru contribuţia la realizarea acestui raport.
EnglishFurthermore, I think that compiling a textbook on how to write complaints will be a downright discouragement to citizens to actually write them.
În plus, cred că elaborarea unui manual cu privire la modul de redactare a plângerilor va fi de fapt o descurajare pentru cetăţeni să le scrie.
EnglishIf you want to begin compiling a list of your recently opened files again, you can add Recent Items back to the Start menu.
Dacă doriți să începeți din nou să compilați o listă de fișiere pe care le-ați deschis recent, aveți posibilitatea să adăugați din nou Elementele recente la meniul Start.
EnglishAre there plans for compiling a programme to disseminate such tried and tested procedures or to establish a forum to debate the challenges which need to be faced?
Este în plan elaborarea unui program pentru răspândirea unor astfel de practici sau pentru constituirea unui forum în care să se discute problemele concrete?
EnglishI would like to conclude by congratulating the rapporteur, Mrs Riera Madurell, and her colleagues from the Committee on Industry, Research and Energy for their contribution in compiling this report.
În încheiere, doresc să o felicit pe raportoarea dna Riera Madurell şi colegii din Comisia pentru industrie, cercetare şi energie pentru contribuţia lor la realizarea acestui raport.
EnglishFirstly, the collection of epidemiological data and compiling a catalogue of rare diseases, as this is necessary in order to have a clear picture of the field of these diseases in the European Union.
Mai întâi, colectarea datelor epidemiologice şi alcătuirea unui catalog al bolilor rare, acestea fiind necesare pentru a avea o imagine clară a răspândirii acestor boli în Uniunea Europeană.