Como se fala "competent" em romeno

EN

"competent" em romeno

RO

"competent" em inglês

EN

EN competent
volume_up
{adjetivo}

competent (também: capable, fit, qualified)
volume_up
competent {adj. m.}
My officials tell me that you have produced a highly factual and competent report.
Funcționarii mei m-au informat că ați elaborat un raport foarte competent și bazat pe realitate.
Our neighbours in the High North know the EU to be a competent cooperative partner.
Vecinii noştri din nordul îndepărtat ştiu că UE este un partener cooperant competent.
Mr Almunia was the competent Commissioner.
Dl Almunia a fost un comisar competent.
competent (também: able, capable, efficient, fledged)
volume_up
capabil {adj. m.}
competent (também: fit)
competent
competent (também: able, capable, efficient, industrious)
volume_up
destoinic {adj. m.}
competent (também: able, active, capable, deserving)
volume_up
vrednic {adj. m.}

Exemplos de uso para "competent" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe can become competent only when such matters are translated into legislation.
Putem să obţinem competenţa numai când aceste aspecte sunt transpuse în legislaţie.
EnglishI would like to encourage the competent Commissioner to tackle this difficult dossier.
Aș dori să îl încurajez pe comisarul în cauză să abordeze acest aspect dificil.
EnglishThe second comment concerns a signal to the competent European authorities.
Cea de-a doua observație este un semnal adresat autorităților europene competente.
EnglishIn this way, we can also ensure well-prepared and competent labour forces.
În acest fel, putem asigura şi o forţă de muncă bine pregătită şi competentă.
EnglishIt lacks structures and competent officials, and does not have a judicial system.
Acestuia îi lipsesc structurile și funcționarii competenți și nu are un sistem judiciar.
EnglishThat is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
Acesta este un punct de procedură și ar trebui să-l prezentați în fața comisiei competente.
EnglishWhile some of the nominated Commissioners are competent, others are not.
În timp ce unii dintre comisarii desemnaţi sunt competenţi, alţii nu sunt.
EnglishAre these the competent people - and the best people - that we need?
Sunt aceştia oamenii competenţi - şi cei mai buni - de care avem nevoie?
EnglishHowever, now we can finally begin our work together with a fully competent Commission.
Astfel, acum ne putem începe în sfârşit activitatea împreună cu o Comisie pe deplin competentă.
EnglishThe Commission should be decidedly more social, and the Commissioners should be competent.
Comisia trebui să fie în mod categoric mai socială, iar comisarii trebuie să fie competenţi.
EnglishWe have coordinators and shadow rapporteurs who are competent and follow the legislative process.
Avem coordonatori şi raportori alternativi competenţi care urmăresc procesul legislativ.
Englisha procedure for establishing contacts between the competent authorities of the Member States.
o procedură pentru stabilirea contactelor între autorităţile competente ale statelor membre.
EnglishWe have raised the problem during several meetings with the competent transport ministers.
Am ridicat această problemă în cadrul câtorva reuniuni cu miniştrii competenţi ai transporturilor.
EnglishI believe we have all found her to be a very competent person.
Cred că este considerată de toată lumea o persoană foarte competentă.
EnglishLadies and gentlemen, I would also like to compliment the rapporteur who has done a competent job.
Doamnelor şi domnilor, aş dori să o felicit pe raportoare pentru activitatea sa competentă.
EnglishWhere environmental damage has occurred, the competent authority may:
Atunci când se produce o daună, autoritatea competentă poate:
EnglishI consider it necessary to increase access to good quality information and competent services.
Apreciez că este nevoie de creșterea accesului la informație de calitate și servicii competente.
EnglishThat is a matter for the competent national authorities.
Aceasta este o chestiune care trebuie rezolvată de autoritățile naționale.
EnglishIf the policy is credible and competent, the experts' role is one of consultancy and support.
Dacă politica este credibilă și competentă, rolul experților este unul de consultanță și de suport.
EnglishWhilst working at… I became highly competent in…
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...