EN competence
volume_up
{substantivo}

That of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Aceasta constituie, bineînţeles, amestec în competenţa parlamentului sloven.
This is the will of the government, within its scope of competence.
Aceasta este intenţia guvernului, în cadrul sferei sale de competenţă.
The imposition of such regulatory charges is a national competence.
Impunerea acestor taxe de reglementare este de competenţă naţională.
competence (também: ability, adroitness, artifice, craft)
competence (também: ability, capability, skill, capaciousness)
competence (também: ability, address, capability, discernment)
competence (também: qualification, skill)
competence (também: authority, capacity, quality)
volume_up
cădere (calitate) {f.}
competence (também: capacity)
competence (também: ability, capability, efficiency)
competence (também: scope, sphere)
volume_up
resort {n.} (sferă)
competence (também: obligation, task)

Sinônimos (inglês) para "competence":

competence
English

Exemplos de uso para "competence" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis programme will extend the EU's competence in the area of refugees and asylum.
Acest program va extinde competența UE în domeniul refugiaților și al azilului.
EnglishI believe that the EU does not have competence in this area; nor should it have.
Cred că UE nu are competenţe în acest domeniu; şi nici nu ar trebui să aibă.
EnglishThat is my proposal, because the competence for accession does not lie with Europe.
Aceasta este propunerea mea, deoarece competența de aderare nu revine Europei.
EnglishProviding such information is, again, the competence of the Member States.
Furnizarea unor astfel de informații ține și ea de competența statelor membre.
EnglishBut let us remember that the Commission does not have competence in this area.
Dar să ne amintim faptul că Comisia nu deține competențe în acest domeniu.
EnglishAccording to the Treaty of Lisbon, this falls within the competence of the EU.
În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, acestea țin de competența UE.
EnglishCriminal law is an absolutely crucial part of a sovereign state's competence.
Legislaţia penală este o parte crucială a competenţei unui stat suveran.
EnglishI know how committed you are to the rules of the budget and the competence of Parliament.
Ştiu cât de devotat sunteţi regulilor bugetului şi competenţei Parlamentului.
EnglishCompetence for accession lies with the States and with the peoples of those States.
Competența pentru aderare revine statelor și popoarelor acestor state.
EnglishAn agency with general competence for road transport could be responsible for this.
O agenţie cu competenţe generale în transportul rutier ar putea fi responsabilă de acesta.
EnglishWe will also continue to rely on the competence of ESMA in this area.
Vom continua, de asemenea, să ne bazăm pe competența AEVMP în acest domeniu.
EnglishYou have just maintained that all this is not within the competence of Europe.
Ați susținut că toate aceste lucruri nu sunt de competența Europei.
EnglishAs you know, it is not within the Commission's competence to shut down the tests.
După cum știți, oprirea testelor nu este de competența Comisiei.
EnglishCommissioner Oettinger also pointed out that the energy mix is a national competence.
Dl comisar Oettinger a subliniat, de asemenea, că mixul energetic este o competență națională.
EnglishAnd thus, we will decide not on the basis of gender, but on the basis of their competence.
Şi, prin urmare, nu vom decide în funcţie de gen, ci în funcţie de competenţele fiecăruia.
EnglishPeople have talked about minimum wages in some countries, but that is a national competence.
S-a vorbit despre salarii minime în unele țări, însă aceasta este o competență națională.
EnglishThis model is intergovernmental and airspace is a national competence.
Acest model este unul interguvernamental, iar spaţiul aerian aparţine competenţei naţionale.
EnglishI have therefore voted against this report, which gives increased competence to the Commission.
În consecinţă, am votat împotriva acestui raport, care acordă competenţe sporite Comisiei.
EnglishSince the Treaty of Lisbon, investment has been an area of exclusive EU competence.
De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, investițiile sunt de competența exclusivă a UE.
EnglishWe have therefore voted against this report, which gives increased competence to the Commission.
În consecinţă, am votat împotriva acestui raport, care acordă competenţe sporite Comisiei.