Como se fala "to accept" em romeno

EN

"to accept" em romeno

RO

"accept" em inglês

EN to accept
volume_up
[accepted|accepted] {verbo}

to accept (também: to receive, to take, to take in)
volume_up
a accepta {v. tr.}
The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
Comisia poate accepta numeroase amendamente integral, parţial sau în principiu.
In other words, does Turkey accept the external borders of the European Union?
Cu alte cuvinte, Turcia acceptă frontierele externe ale Uniunii Europene?
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
to accept (também: to agree, to embrace, to honour, to take)
volume_up
accepta {v. tr.}
The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
Comisia poate accepta numeroase amendamente integral, parţial sau în principiu.
In other words, does Turkey accept the external borders of the European Union?
Cu alte cuvinte, Turcia acceptă frontierele externe ale Uniunii Europene?
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
to accept (também: to get, to have, to receive, to take)
volume_up
a primi {v. tr.}
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
Cealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
If we want to have a country in the European Union which is still proud of genocide and sponsors terrorism, then go ahead and accept it.
Dacă există voinţa de a primi în Uniunea Europeană o ţară care este încă mândră de genocid şi sponsorizează terorismul, atunci acceptaţi-o.
to accept
volume_up
a primi {v.} (a accepta)
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
Cealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
If we want to have a country in the European Union which is still proud of genocide and sponsors terrorism, then go ahead and accept it.
Dacă există voinţa de a primi în Uniunea Europeană o ţară care este încă mândră de genocid şi sponsorizează terorismul, atunci acceptaţi-o.
to accept (também: to admit, to allow, to bear, to endure)

Exemplos de uso para "to accept" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThat is why I accept and genuinely welcome the compromise that is being sought.
De aceea accept şi întâmpin cu reală satisfacţie compromisul care a fost obţinut.
EnglishWe do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Nu acceptăm ideea că criza impune o Europă mai mică sau o agendă antieuropeană.
EnglishThere is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.
Nu există niciun motiv ca noi să acceptăm soluţii pe care le considerăm dăunătoare.
EnglishWe should not accept any backward steps, or those the Commission is proposing.
Nu trebuie să acceptăm niciun pas înapoi sau cei pe care îi propune Comisia.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
În acest moment, aș dori să solicit încă o dată Președinției să accepte această idee.
EnglishWe cannot accept assessments today that were carried out on the basis of old rules.
Nu putem să acceptăm astăzi evaluări care au fost efectuate pe baza normelor vechi.
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nu accept argumentul cum că temeiul juridic al raportului nu este corect.
EnglishIf the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.
Dacă Comisia a acceptat acest amendament depus de Ungaria, atunci și eu îl accept.
EnglishI accept that those who work in the industry are dedicated professionals.
Recunosc că persoanele care lucrează în acest sector sunt profesionişti devotaţi.
EnglishUnfortunately, by just 8 votes, Parliament decided to accept the Commission's proposal.
Din păcate, cu doar 8 voturi, Parlamentul a decis să accepte propunerea Comisiei.
EnglishIt is necessary to find a solution that a majority of the Irish will be able to accept.
Este necesar să găsim o soluţie care să fie acceptată de majoritatea irlandezilor.
EnglishInstead of granting autonomy to Kosovo, it has had to accept Kosovo's independence.
În loc să acorde autonomie ţinutului Kosovo, a trebuit să accepte independenţa Kosovo.
EnglishIt is not a contest and it is not a race, but I do not accept that criticism.
Nu este un concurs și nu este o întrecere, însă nu accept această critică.
EnglishThe only thing is that certain circles here do not want to accept that.
Singura problemă este că anumite cercuri de aici nu vor să accepte acest lucru.
EnglishIt is possible to mention this without forcing anyone to accept the same faith.
Este posibil să menţionăm acest lucru fără a forţa pe cineva să accepte aceeaşi credinţă.
EnglishWe have said many times that we do not accept human rights violations.
Am declarat în repetate rânduri că nu acceptăm încălcări ale drepturilor omului.
EnglishAll too often, women have to accept working conditions that are anything but decent.
Mult prea des, femeile trebuie să accepte condiții de lucru care numai decente nu sunt.
EnglishNor do I accept that one in five of our young children cannot read properly.
Nu accept nici ca unul din cinci copii europeni cu vârste mici să nu poată citi corect.
EnglishOne of the rules of democracy is that you accept the result of the elections as it is.
Una dintre regulile democraţiei este acceptarea rezultatelor alegerilor aşa cum sunt.
EnglishI accept that it is the Council that will have the final say on this.
Accept că cel care va avea ultimul cuvânt de spus în acest sens este Consiliul.