EN zoning
volume_up
{substantivo}

However, the proposed zoning is unfortunately too arbitrary.
Jednakże proponowany podział na strefy jest niestety zbyt arbitralny.
zoning
volume_up
plan miejscowy {m.} [coloq.]

Sinônimos (inglês) para "zone":

zone

Exemplos de uso para "zoning" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnother issue on which I support the rapporteur, Mrs Breyer, is the proposal on zoning.
Inna kwestia, w której popieram sprawozdawczynię, panią Breyer, dotyczy podziału na strefy.
EnglishA zoning tool connects distant structures, a building and a roadway.
Narzędzie do wyznaczania stref łączy odległe obiekty, budynek i drogę.
EnglishAnd we laid out the zoning, but of course, people could build all around it however they wanted to.
Rozplanowaliśmy te strefy, ale oczywiście, ludzie mogli budować dookoła jak chcieli.
EnglishThe main entrance should have a public plaza in front of it to abide by the zoning code, and so forth.
Przed wejściem głównym powinien być publiczny plac, tak, by dotrzymać warunków norm przestrzennych, itd.
EnglishBad zoning, but ..." (Laughter)
Trochę jakby mieć przetwórnię odpadów zaraz obok parku rozrywnki.
EnglishAre you going to get sued by the zoning commission?
Czy pozwie nas komisja planowania przestrzennego?
EnglishI therefore urge the House to support this harmonisation effort and to back the Commission's zoning proposal.
Z tego względu wzywam tę Izbę do podjęcia wysiłku harmonizacyjnego i poparcia przedłożonej przez Komisję propozycji podziału na strefy.
EnglishAntiquated zoning and land-use regulations are still used to this day to continue putting polluting facilities in my neighborhood.
Bezsensowne przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego są stosowane do dziś. ~~~ W mojej dzielnicy nadal lokalizuje się toksyczne zakłady.
EnglishWe're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.
W najlepszym wypadku, jesteśmy ignorowani i szkalowani, ale bywa też że krzywdzeni przez najrozmaitsze instytucje rządowe, przez szkodliwe planowanie i bezkarność urzędników.