Como se fala "zonal" em polonês

EN

"zonal" em polonês

EN zonal
volume_up
{adjetivo}

zonal
volume_up
strefowy {adj. m.}

Sinônimos (inglês) para "zonal":

zonal
English

Exemplos de uso para "zonal" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishLet me make a very brief comment on the zonal approach.
Proszę pozwolić mi zgłosić krótką uwagę w sprawie podejścia strefowego.
EnglishWe also had our reservations with regard to the zonal approach.
Mieliśmy również zastrzeżenia co do podejścia strefowego.
EnglishFirst of all, let me remind you that the new proposal will introduce stricter criteria, to be implemented on a zonal basis.
Przede wszystkim proszę pozwolić mi przypomnieć państwu, że nowa propozycja ustanowi bardziej restrykcyjne kryteria, które mają być wdrażane na podstawie stref.
EnglishFor this reason, the Commission, while appreciating the comments made, would not be able to accept amendments relating to the system of approval on a zonal basis.
Dlatego Komisja, doceniając zgłoszone uwagi, nie będzie w stanie zaakceptować poprawek odnoszących się do systemu zatwierdzania na podstawie stref.
EnglishThis clearly implies a bi-zonal, bi-communal federation with political equality, as defined by the relevant resolutions of the UN Security Council.
To oczywiście oznacza dwustrefową i dwunarodową federację opartą na równości politycznej i posiadającą status zgodny z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.