Como se fala "to wreak" em polonês

EN

"to wreak" em polonês

EN to wreak
volume_up
[wreaked|wreaked] {verbo}

to wreak (também: to apply, to exert, to produce, to impose)
to wreak (também: to debark, to disembark)

Exemplos de uso para "to wreak" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe can see them indirectly, because black holes wreak havoc on their environment.
Widzimy je pośrednio, dzięki temu, że powodują spustoszenie w otoczeniu.
EnglishThese cluster munitions wreak havoc on civilians that continues long after their launch.
Użycie broni kasetowej ma katastrofalne skutki dla ludności cywilnej jeszcze długo po jej zrzuceniu.
EnglishYet the fact remains that for my fishing industry, the common fisheries policy continues to wreak havoc.
A jednak faktem jest, że wspólna polityka rybołówstwa w dalszym ciągu sieje spustoszenie w przemyśle rybołówstwa mojego kraju.
EnglishNowadays wars are not waged primarily with weapons, but financial crises like the current one today may wreak as much havoc as a war.
Dzisiejszych wojen nie prowadzi się przy użyciu broni, a kryzysy finansowe, takie jak obecny, mogą siać takie samo spustoszenie jak wojna.
EnglishWith a lever of a mere USD 5 000 the New York trader had succeeded in triggering a wave of speculation on oil that was to wreak havoc throughout the world economy.
Przy pomocy zaledwie 5 000 dolarów amerykańskich nowojorskiemu brokerowi udało się wywołać falę spekulacji ropą, która zasiała spustoszenie w całej gospodarce światowej.
EnglishHindu nationalists hunted down their Christian fellow citizens, armed with clubs, axes and torches, and continued to wreak havoc for weeks on end, even in the refugee camps.
Hinduscy nacjonaliści prześladowali swych współobywateli chrześcijan, uzbrojeni w pałki, topory i pochodnie, siejąc spustoszenie przez całe tygodnie, nawet w obozach dla uchodźców.