Como se fala "wild" em polonês

EN

"wild" em polonês

EN wild
volume_up
{adjetivo}

wild (também: feral, ferocious, fierce, natural)
volume_up
dziki {adj. m.}
Doth the wild ass bray when he hath grass?
Izali osieł dziki ryczy nad trawą?
The focus here mainly needs to be on wild salmon and stocks of wild fish.
W tej kwestii należy skoncentrować się przede wszystkim na dzikim łososiu i zasobach ryb dziko żyjących.
This is the world of wild bonobos in the jungles of Congo.
To świat dzikich szympansów karłowatych w dżunglach Konga.
wild
volume_up
dzikie {adj.}
One discovery was that wild Bonobos often walk bidpedally.
Okazało się, że dzikie bonobo często chodzą na dwóch nogach.
We've seen transmission to wild cats and domestic cats, and now also domestic pet dogs.
Zarażają się już dzikie koty i koty domowe, a teraz także oswojone psy.
Virus wild-type CMV isolates ganciclovir-resistant CMV isolates foscarnet-resistant CMV isolates
dzikie szczepy wirusa CMV szczepy CMV oporne na gancyklowir szczepy CMV oporne na foskarnet
wild
volume_up
dzika {adj. m.}
(RO) Madam President, unfortunately, Romania has become Europe's wild frontier.
Rumunia stała się niestety dziką granicą Europy.
People who tried to flee were hunted down like wild animals and shot.
Tych, którzy próbowali ratować się ucieczką, ścigano jak dziką zwierzynę i rozstrzeliwano.
♫ ~~~ ♫ Dzika letnia miłości ♫
wild (também: decadent, riotous)
volume_up
hulaszczy {adj. m.}
wild (também: fierce, flaming, hot, intemperate)
volume_up
gwałtowny {adj. m.}
wild (também: dishevelled, irate, outraged, ruffled)
volume_up
wzburzony {adj. m.}
wild (também: crazy, distracted, ecstatic, mad)
volume_up
szalony {adj. m.}
Pierwszy dzień był szalony.
To szalony pomysł.

Exemplos de uso para "wild" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMore than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.
Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.
EnglishThey give drink to every beast of the field; The wild asses quench their thirst.
A napój dawały wszystkiemu zwierzowi polnemu; a z nich gaszą leśne osły pragnienie swoje.
EnglishOf course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
Oczywiście możemy mówić o praktykach dzikiego zachodu dominujących rynki finansowe.
EnglishHe maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young wild-ox.
I czyni, że skaczą jako cielęta; Liban i Syryjon jako młody jednorożec.
EnglishTwo percent of patients with KRAS wild-type had diarrhoea reported as severe.
Dwa procent pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego miało ciężki przebieg biegunki.
EnglishAdaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) (
English0.37-0.65) in favour of panitumumab in the KRAS wild-type group and 1.07 (95 % CI:
0, 37; 0, 65 ] na korzyść panitumumabu w grupie bez mutacji genu KRAS oraz 1, 07 [ 95 % CI:
EnglishIt supports wild fish including cutthroat, brown and rainbow trout.
Jest zamieszkały przez ryby takie jak pstrągi tęczowe, potokowe i łososie Clarka.
EnglishSo, in fact at this point there are only 200 breeding gharial left in the wild.
W momencie badań na wolności żyło zaledwie 200 dorosłych osobników.
EnglishProtection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (
Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (
EnglishUnfortunately, the EU is one of the main markets for the illegal trade in wild species.
Niestety, ale UE jest jednym z głównych rynków dla nielegalnego handlu dzikimi gatunkami.
EnglishWe need to draw up a special programme for the recovery of wild salmon.
Musimy opracować specjalny program przywrócenia zasobów dzikiego łososia.
EnglishThat means it takes fifteen pounds of wild fish to get you one pound of farm tuna.
Aby otrzymać kilogram hodowlanego tuńczyka trzeba go nakarmić 15 kilogramami mniejszych rybek.
EnglishSo that being said, it's highly unlikely that any jellyfish would survive that long in the wild.
Ale trzeba pamiętać, że prawie żadna meduza nie przeżyłaby tak długo na wolności.
EnglishAnd these crows use sticks in the wild to get insects and whatnot out of pieces of wood.
New Caledonian crow) Na wolności wrony te wydłubują patykami owady itp. z kawałków drzew.
EnglishI know all the birds of the mountains; And the wild beasts of the field are mine.
Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemną.
EnglishThis is important, for example, in Spain, to maintain the wild bird of prey population.
Ma to istotne znaczenie np. w Hiszpanii dla zachowania populacji dzikich ptaków drapieżnych.
EnglishIn the KRAS wild-type group the response rate was 17 % for panitumumab and 0 % for BSC.
W grupie bez mutacji genu KRAS częstość odpowiedzi wynosiła 17 % dla panitumumab i 0 % dla NTW.
EnglishThe high mountains are for the wild goats; The rocks are a refuge for the conies.
Góry wysokie dzikim kozom, a skały są ucieczką królikom.
EnglishIt's also carried on migration patterns of wild migratory aquatic birds.
Wirus przenosi się wzdłuż szlaków, którymi migrują ptaki wodne.