Como se fala "who came from" em polonês

EN

"who came from" em polonês

Veja exemplos com "who came from" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "who came from" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
To bardzo niepodobne do kogoś pochodzącego z kochającej, troskliwej i apolitycznej rodziny.
EnglishAnd Moses was wroth with the officers of the host, the captains of thousands and the captains of hundreds, who came from the service of the war.
I rozgniewał się bardzo Mojżesz na hetmany wojska onego, na pułkowniki, i na rotmistrze, którzy się byli wrócili z onej bitwy.
EnglishAnd the men of the city told him, It is the sepulchre of the man of God, who came from Judah, and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Beth-el.
I odpowiedzieli mu mężowie miasta: Grób to męża Bożego, który przyszedłszy z Judy opowiedział te rzeczy, któreś uczynił nad ołtarzem w Betel.
EnglishWe ourselves in the Netherlands were faced with a horrific murder of a Dutch TV producer committed by young people who came from these radicalised circles.
My sami w Holandii mieliśmy do czynienia ze strasznym morderstwem holenderskiego producenta programów telewizyjnych, popełnionym przez młodych ludzi, pochodzących z takich radykalnych kół.

Aprenda outras palavras

English
  • who came from

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Português-Espanhol.