EN web
volume_up
{substantivo}

1. geral

web (também: chain, dragnet, net, netting)
On the one hand, we see a complex web of joint activities and interwoven interests.
Z jednej strony mamy złożoną sieć wspólnych działań i powiązanych interesów.
The Web links everything, and very soon it will mediate most human activity.
Sieć łączy wszystko i bardzo szybko zacznie pośredniczyć w większości aktywności człowieka.
When you look at this orb web, you're actually seeing many types of silk fibers.
Kiedy patrzymy na tą kulistą sieć, możemy właściwie dostrzec wiele rodzajów włókien.
web (também: cloth, fabric)
web (também: webbing)
web (também: webbing)

2. "spiderweb"

Minor ampullate silk is used in web construction.
Jedwab pomocniczy służy do budowy wewnętrznej spirali pajęczyny.
But by having really, really stretchy capture spiral silk, the web is actually able to absorb the impact of that intercepted prey.
Natomiast mając bardzo rozciągliwą spiralę łowną, pajęczyna jest w stanie zamortyzować uderzenie schwytanej ofiary.
And in the back you can see a spider web pattern.
Pod spodem widać wzór podobny do pajęczyny.

4. construção

web

5. Impressão

Sinônimos (inglês) para "web":

web

Exemplos de uso para "web" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOh, great, so it's the future of the web, right?
Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?
EnglishTired of filling out web forms with the same information time and time again?
Masz dość ciągłego podawania tych samych informacji w formularzach internetowych?
EnglishPlease bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Prosimy o wyrozumiałość, ale na pewno wystąpienie będzie później dostępne w Internecie.
EnglishAs is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
Jak to często bywa w przypadku sieci, obraz jest obrazem ostrych przeciwieństw.
EnglishSo a little unknown secret is -- did you see the one with the guy, he's got the Web cam?
Mamy taki mały sekret: Widzieliście tą o facecie z kamerką internetową na głowie?
EnglishOur search index is constantly evolving as content is added and modified on the web.
Nasz indeks wyszukiwania stale ewoluuje, w miarę jak zmienia się zawartość internetu.
EnglishData comes in fact in lots and lots of different forms Think of the diversity of the web.
Dane występują w najrozmaitszych postaciach. ~~~ Pomyślcie o zróżnicowaniu WWW.
EnglishClick the web clipboard icon and select the drawing you want to paste from the menu.
Kliknij ikonę schowka internetowego i wybierz z menu rysunek do wklejenia.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Summaries of EU legislation: web tutorial
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Streszczenie prawodawstwa UE: Samouczek
EnglishAnd I want to talk about what a Web based on that idea of relevance might look like.
Chciałbym powiedzieć, jak może wyglądać Internet bazujący na takiej idei.
EnglishWe didn't have Google; we didn't have web crawlers; we didn't have computers.
Nie mieliśmy Google'a, nie mieliśmy wyszukiwarek internetowych, nie mieliśmy komputerów.
EnglishIf you continue to experience issues, visit the Web Search Help Forum.
Jeśli problemy występują nadal, odwiedź Forum pomocy do wyszukiwania w internecie.
EnglishRecent technologies -- like the PC, the web, cell phones -- were under a decade.
Nowsze technologie, jak komputer osobisty, internet, komórki przyjęły się w mniej niż 10 lat.
EnglishAnd from these, I can drill into the web page and just launch them again.
A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.
EnglishBut he was completely convinced that his World Wide Web would take over the world one day.
Ale on był kompletnie przekonany że World Wide Web pewnego dnia obejmie cały Świat.
EnglishA full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
Pełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
EnglishThis document will highlight the more advanced features of Google Web Search.
W niniejszym dokumencie wyszczególniono bardziej zaawansowane funkcje wyszukiwarki Google.
EnglishOn this occasion "Europa", the European Union web site, is launched.
Przy tej okazji uruchomiona zostaje strona internetowa Unii Europejskiej „Europa".
EnglishFirstly, there is talk about the European Parliament's web TV project.
Po pierwsze, mówi się na temat projektu sieci telewizyjnej Parlamentu Europejskiego.
EnglishBut in general it was difficult -- it was really difficult to explain what the web was like.
Choć generalnie trudno, naprawdę trudno, było wytłumaczyć jak ma wyglądać Web.