Como se fala "violently" em polonês

EN

"violently" em polonês

EN violently
volume_up
{advérbio}

the valve should not be violently opened
zaworu nie należy gwałtownie odkręcać,
It is a tragedy which violently struck part of the European Union which, in solidarity, should provide assistance without reservation.
To tragedia, która gwałtownie zaatakowała Unię Europejską, a ta bez zastanowienia winna nieść pomoc w ramach solidarności.
(ES) Mr President, on 29 July 2009, Iraqi troops violently stormed the Iranian refugee camp in Ashraf and shot or beat to death 11 people living there.
29 lipca 2009 r. wojska irackie gwałtownie zaatakowały irański obóz uchodźców w Aszraf i zastrzeliły lub zatłukły na śmierć 11 mieszkających tam osób.
violently (também: abruptly)

Sinônimos (inglês) para "violent":

violent

Exemplos de uso para "violently" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAs a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
W efekcie zamieszki brutalnie stłumiono, czego efektem były ofiary śmiertelne.
EnglishThe Communist regime violently broke up this peaceful gathering of religious believers.
Reżim komunistyczny brutalnie stłumił to pokojowe zgromadzenie wyznawców religijnych.
EnglishThere are no lessons on implementation, at most there are violently clashing statements.
Nie ma wskazówek co do implementacji, co najwyżej sprzeczne oświadczenia.
EnglishBehold, Jehovah, like a [strong] man, will hurl thee away violently; yea, he will wrap thee up closely.
Oto Pan, który cię przykrył jako zacnego męża, a który cię kosztownie przyodział,
EnglishThe earth is utterly broken, the earth is rent asunder, the earth is shaken violently.
Rozstępując rozstąpi się ziemia; rozsiadając rozsiądzie się ziemia; poruszając poruszy się ziemia.
EnglishFor them, nations, countries, boundaries, borders still matter a great deal, and often violently.
Na nich kwestie narodu, kraju, granic wciąż mają olbrzymi wpływ, czasami bardzo brutalny.
EnglishThere are that remove the landmarks; They violently take away flocks, and feed them.
Niezbożni granice przenoszą, trzody zabierają i pasą.
EnglishIf we advise young people to express their views violently, then we must fear for the European Union.
Jeśli młodym ludziom poradzimy, by wyrażali swoje poglądy przy użyciu przemocy, to musimy zacząć się bać o przyszłość Unii Europejskiej.
EnglishThe Moroccan security forces violently dismantled the camp and, as a result, serious riots broke out in Al Aaiún.
Marokańskie siły bezpieczeństwa brutalnie zlikwidowały ten obóz, w rezultacie czego w Al Aaiún doszło do poważnych zamieszek.
EnglishThe law and the prophets [were] until John: from that time the gospel of the kingdom of God is preached, and every man entereth violently into it.
Zakon i prorocy aż do Jana; a od tego czasu królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy się do niego gwałtem ciśnie.
EnglishThis country has been governed for several decades by a military dictatorship which has violently repressed opponents of the regime.
Od kilkudziesięciu lat kraj ten znajduje się pod rządami dyktatury wojskowej stosującej brutalne represje w stosunku do przeciwników reżimu.
EnglishAnd Abraham reproved Abimelech because of the well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.
Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishBut we all, including the Chinese people, should understand why Tibetans reacted violently, despite the Dalai Lama's peaceful stance.
Ale my wszyscy, również obywatele chińscy, powinniśmy zrozumieć, dlaczego Tybetańczycy zareagowali przemocą, pomimo pokojowego stanowiska Dalajlamy.
EnglishThe time has come to condemn the attempts by ex-President Gbagbo and his supporters to violently subvert the wish of the Ivorian people.
Nadszedł czas, aby potępić brutalne próby uzurpowania sobie władzy przez byłego prezydenta Gbagbo i jego zwolenników w imieniu ludności Wybrzeża Kości Słoniowej.
EnglishSo he crashes down, and he gets slightly injured, but this does not prevent him from jumping up and then starting to jump up and down on his bike and curse violently.
Na co on upada z trzaskiem, trochę się kalecząc, ale to nie przeszkadza mu, żeby się zerwać i zacząć skakać po rowerze, brutalnie przeklinając.
EnglishThe Governor, Mr Taseer, was violently murdered out of sheer intolerance by a guard from his own security detail, a person who should have protected him.
Gubernator Taseer został brutalnie zamordowany przez członka jego własnej ochrony, przez osobę która winna była go bronić. Padł ofiarą czystej nietolerancji.
EnglishI strongly condemn the attempt by ex-President Gbagbo to violently overturn a legitimate election result, which saw him defeated by Alassane Ouattara.
Zdecydowanie potępiam podejmowane przez byłego prezydenta Gbagbo próby brutalnego odwrócenia wyniku wyborów, w których został pokonany przez Alassane'a Ouattarę.
EnglishOn 8 November, the Sahrawi protest camps were violently broken up, as a result of which there were many deaths on both sides and many of the inhabitants injured.
8 listopada brutalnie zlikwidowano obozy protestacyjne Saharawi, a w wyniku zajść poniosło śmierć wielu ludzi po obu stronach i rannych zostało wielu mieszkańców.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the dramatic earthquake in Haiti has violently shaken not only the ground of this unfortunate country but also all of our consciences.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przerażające trzęsienie ziemi na Haiti wstrząsnęło nie tylko ziemią tego nieszczęśliwego kraju, ale także naszymi sumieniami.
EnglishNot only were demonstrators beaten violently by police, but multiple arrests were made and members of the 88 Generation Students group have been reimprisoned.
Protestujący nie tylko zostali brutalnie pobici przez policję, ale wielu z nich zostało aresztowanych, a członkowie grupy 88 Generation Students (Studenci Pokolenia 88) byli represjonowani.