Como se fala "violent" em polonês

EN

"violent" em polonês

EN violent
volume_up
{adjetivo}

violent (também: fierce, flaming, hot, intemperate)
volume_up
gwałtowny {adj. m.}
They mounted a violent attack that led to the deaths of 137 Han Chinese.
Przeprowadzili oni gwałtowny atak, który doprowadził do śmierci 137 Chińczyków Han.
Sometimes calmer, at other times violent, this crisis has no end.
Nie widać końca kryzysu, który czasem jest łagodniejszy, a czasem gwałtowny.
The Commission strongly condemns the violent armed attack in Istanbul this morning.
Komisja stanowczo potępia gwałtowny atak zbrojny w Istambule, który miał miejsce dziś rano.
violent (também: abrupt, sudden, unexpected)
volume_up
raptowny {adj. m.}
violent (também: inn, tavern)
volume_up
karczemny {adj. m.}

Sinônimos (inglês) para "violent":

violent

Exemplos de uso para "violent" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
Stało się to wskutek aktów przemocy, które bezwzględnie i stanowczo potępiamy.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
EnglishWithout a compromise on a peaceful solution, the future looks gruesomely violent.
Bez kompromisu w sprawie pokojowego rozwiązania, przyszłość rysuje się makabrycznie.
EnglishHowever violent the earthquake was, it alone does not explain the extent of the damage.
Niezależnie jednak od siły trzęsienia ziemi, ono samo nie wyjaśnia skali zniszczeń.
EnglishYou have said a lot about prevention, and the fight against violent radicalisation.
Wiele mówili państwo o zapobieganiu i zwalczaniu brutalnej radykalizacji.
EnglishI can tell you that there is an important initiative on violent radicalisation.
Mogę państwu powiedzieć, że powstała ważna inicjatywa dotycząca gwałtownej radykalizacji.
EnglishThere were demonstrations in connection with the match, one of which was very violent.
Rozgrywkom towarzyszyły demonstracje, z których jedna była bardzo burzliwa.
EnglishThere were differing views on the continuing risk of violent clashes.
Były zróżnicowane zdania na temat ustawicznego zagrożenia gwałtownymi starciami.
EnglishI remember, for example, when my father, who was very, very violent, used to beat me.
Na przykład pamiętam, jak mój ojciec który był bardzo brutalny, bił mnie.
EnglishThe paramilitary Hungarian Guard has shown its violent face in Budapest.
Paramilitarna Straż Węgierska pokazała swoje brutalne oblicze w Budapeszcie.
EnglishOn 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
W dniach 27 i 28 lutego w kilka regionów Francji uderzyła z gwałtowną siłą nawałnica Xynthia.
EnglishSimilar violent outbursts have also occurred in other Italian cities, such as Milan.
Podobne wybuchy przemocy miały miejsce w innych włoskich miastach, na przykład w Mediolanie.
EnglishAs for the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the ways of the violent.
Co się tknie spraw ludzkich według słowa ust twoich, chroniłem się drogi okrutnika.
EnglishAnd it's not surprising that religion, too, has been affected by this violent ethos.
Nie dziwi więc, że religia także uległa wpływom tego etosu przemocy.
EnglishIn Denmark, violent racism is directed towards democracy and human rights.
W Danii przemoc i rasizm wymierzone są w demokrację i prawa człowieka.
EnglishIt is important that these powers should not be driven from their positions by violent means.
Ważne, żeby do zmian tego rodzaju władz politycznych nie stosować przemocy.
EnglishThe militarisation of security has created a more unjust, more violent world.
Militaryzacja bezpieczeństwa stworzyła jeszcze bardziej niesprawiedliwy i brutalny obraz świata.
EnglishOnly then can the perpetrators of the violent clashes have a fair and transparent trial.
Dopiero wtedy winni brutalnych walk będą mieli szansę na sprawiedliwy i przejrzysty proces.
EnglishVarious studies have shown that the death penalty has no impact on violent crime trends.
Różne badania pokazały, że kara śmierci nie odstrasza od popełniania brutalnych przestępstw.
EnglishMoreover, a political party without any violent connections has been banned in Belgium.
Co więcej, w Belgii zakazana została partia polityczna niemająca żadnych związków z przemocą.