Como se fala "two weeks ago" em polonês

EN

"two weeks ago" em polonês

EN two weeks ago
volume_up

two weeks ago
That was what you said two weeks ago, but now it has increased to 4%.
Tak właśnie mówił pan dwa tygodnie temu, ale teraz ta liczba urosła już do 4%.
Madam President, ladies and gentlemen, two weeks ago I went to Lampedusa and Malta.
Dwa tygodnie temu udałem się na Lampedusę i Maltę.
I then gave way to a colleague who retired from Parliament completely two weeks ago.
Następnie przekazałem ją koledze, który dwa tygodnie temu odszedł z Parlamentu na emeryturę.

Traduções parecidas para two weeks ago em Polonês

two substantivo
two número
Polish
two-
Polish
weeks substantivo
Polish
week substantivo
Polish
ago advérbio

Exemplos de uso para "two weeks ago" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTwo weeks ago, the Council endorsed the EU-Turkey readmission agreement.
Przed dwoma tygodniami Rada poparła umowę o readmisji pomiędzy UE i Turcją.
EnglishA poll two weeks ago showed that an overwhelming number of voters do not want a second referendum.
Sondaż sprzed dwóch tygodni wskazał, że przeważająca liczba wyborców nie życzy sobie drugiego referendum.
EnglishThis is CBS Sunday Morning that aired about two weeks ago.
To CBS Sunday Morning, nadali go jakieś 2 tygodnie temu.
EnglishTwo weeks ago, I had the opportunity to visit the people of Burma and the border between Thailand and Burma.
Przed dwoma tygodniami miałem okazję odwiedzić ludność Birmy i przebywać na granicy tajsko-birmańskiej.
EnglishMr President, we already talked about Guinea two weeks ago.
w imieniu grupy PPE. - Panie przewodniczący!
EnglishTwo weeks ago, we could see a layer of foam half a metre thick on the river, clearly highlighting this fact.
Przed dwoma tygodniami mogliśmy zaobserwować na rzece półmetrową warstwę piany, niewątpliwie potwierdzającą ten fakt.
EnglishThis intervention was absolutely necessary two weeks ago because the European Union had taken a wishy-washy attitude.
Ta interwencja sprzed dwóch tygodni była bezwzględnie konieczna, ponieważ Unia Europejska wykazywała niezdecydowaną postawę.
EnglishThe agreement reached two weeks ago satisfied the Authors Guild and the Association of American Publishers and some of their European counterparts.
Osiągnięte przed dwoma tygodniami porozumienie zadowoliło już Zrzeszenie Twórców i Stowarzyszenie Wydawców Amerykańskich oraz niektórych ich odpowiedników europejskich.
EnglishAround two weeks ago, a meeting took place between Dr Mohamed ElBaradei, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), and the Commission.
Około dwóch tygodni temu odbyło się spotkanie między Mohamedem ElBaradeiem, dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), a Komisją.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, about two weeks ago, the Italian Prime Minister became the first Western Head of Government for many years to visit Belarus.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Około dwóch tygodni temu premier Włoch jako pierwszy przywódca rządu zachodniego państwa złożył pierwszą od wielu lat wizytę na Białorusi.
EnglishMr President, the financial support package that was presented almost two weeks ago was a necessity, but not a solution to the problems that Europe is facing.
- Panie przewodniczący! Przedstawiony przed niemal dwoma tygodniami pakiet wsparcia finansowego stanowił pewną konieczność, ale nie był rozwiązaniem problemów, wobec których stoi Europa.