EN trespass
volume_up
{substantivo}

1. geral

trespass (também: crime, misdeed, transgression, vice)
The money for the trespass-offerings, and the money for the sin-offerings, was not brought into the house of Jehovah: it was the priests'.
Ale pieniądze za występek, i pieniądze za grzechy, nie były wnoszone do domu Pańskiego; kapłanom się dostawały.
And in the porch of the gate were two tables on this side, and two tables on that side, to slay thereon the burnt-offering and the sin-offering and the trespass-offering.
W przysionku też bramy były dwa stoły z jednej strony, a dwa stoły z drugiej strony, na których bito całopalenia, i ofiary za grzech, i ofiary za występek.
And he shall separate unto Jehovah the days of his separation, and shall bring a he-lamb a year old for a trespass-offering; but the former days shall be void, because his separation was defiled.
Potem odłączy Panu dni Nazarejstwa swego, ofiarując baranka rocznego za występek; a dni one pierwsze daremne będą, gdyż splugawione było Nazarejstwo jego.
trespass (também: penetration)

2. jurídico

3. religião

trespass

Sinônimos (inglês) para "trespass":

trespass

Exemplos de uso para "trespass" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMr Gallagher, I cannot trespass on the beginning of the next session.
Panie Pośle Gallagher! Nie mogę przenieść tych pytań na początek następnej sesji.
EnglishThank you for allowing me to trespass on your patience, Mr President.
Dziękuję panie przewodniczący za pozwolenie mi na nadużycie pańskiej cierpliwości.
EnglishThen said they, What shall be the trespass-offering which we shall return to him?
I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy?
EnglishA trespass-offering mocketh fools; But among the upright there is good will.
Każdy głupi nakrywa grzech, a między uprzejmymi mieszka przyjaźń.
EnglishAnd in the time of his distress did he trespass yet more against Jehovah, this same king Ahaz.
A czasu największego swego ucisku przyczyniał grzechów przeciwko Panu.
EnglishAnd this is the law of the trespass-offering: it is most holy.
I wezwał Pan Mojżesza, i rzekł do niego z namiotu zgromadzenia, mówiąc:
EnglishYou, or somebody, decided that the previous debate would be allowed to trespass on Question Time.
20:30. Pani, albo ktoś inny zdecydował, że poprzednia debata może się nałożyć na turę pytań.
EnglishAnd I will make the land desolate, because they have committed a trespass, saith the Lord Jehovah.
A podam ziemię ich na spustoszenie, przeto, iż się dopuścili przestępstwa, mówi panujący Pan.
EnglishSo if we can trespass, maybe the Commissioners will be good enough to give us some more of their time after 9 o'clock.
Gdybyśmy więc mogli je przenieść może komisarze byliby tak dobrzy i dali nam nieco czasu po godzinie 9?
EnglishAs is the sin-offering, so is the trespass-offering; there is one law for them: the priest that maketh atonement therewith, he shall have it.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishAnd the law came in besides, that the trespass might abound; but where sin abounded, grace did abound more exceedingly:
A zakon przytem nastąpił, aby obfitował grzech; lecz gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tem więcej obfitowała.
EnglishShall we then hearken unto you to do all this great evil, to trespass against our God in marrying foreign women?
A wam izali pozwolimy, żebyście się dopuszczali tej wielkiej złości, a występowali przeciwko Bogu naszemu pojmując żony cudzoziemskie?
EnglishI thank all Members and you, Madam President, for your understanding as we continue to trespass on your patience.
Dziękuję wszystkim posłom oraz pani przewodniczącej za okazane zrozumienie, ponieważ nieustająco przekraczamy granice państwa cierpliwości.
EnglishAnd he shall bring his trespass-offering unto Jehovah, a ram without blemish out of the flock, according to thy estimation, for a trespass-offering, unto the priest:
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
Englishto trespass against sth
Englishto trespass against sth
EnglishRemember, I beseech thee, the word that thou commandedst thy servant Moses, saying, If ye trespass, I will scatter you abroad among the peoples:
Wspomnij proszę na słowo, któreś przykazał Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Jeżli wy wystąpicie, tedy Ja was rozproszę między narody;
Englishtrespass to land
EnglishAnd the priest shall take one of the he-lambs, and offer him for a trespass-offering, and the log of oil, and wave them for a wave-offering before Jehovah:
I rozrąbie go na sztuki, i głowę jego, i tłustość jego; a włoży je kapłan porządnie na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
EnglishIn this case, at trespass points, allowing people to go through because your little tracker device said they were okay, actually cost lives.
W tym przypadku na punktach kontrolnych, przepuszczanie ludzi przez bramkę, ponieważ ten mały wykrywacz niczego nie wykrył, naprawdę kosztuje czyjeś życie.