Como se fala "trace levels" em polonês

EN

"trace levels" em polonês

Veja exemplos com "trace levels" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para trace levels em Polonês

trace substantivo
to trace verbo
levels substantivo
to level verbo
level substantivo
level adjetivo

Exemplos de uso para "trace levels" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOnly a few metabolites were found in plasma, and all were at trace levels (0.2 % or less of the plasma radioactivity).
W kale niezmieniony typranawir stanowił większość radioaktywności (79, 9 % całkowitej radioaktywności w kale).
EnglishOnly syringe needles (for example, non-metallic) with proven resistance to dilute acid should be used to minimise trace metal impurity levels.
W celu zminimalizowania śladów zanieczyszczeń metalami należy używać tylko igieł odpornych na rozcieńczone kwasy (np. niemetalicznych).
EnglishSix metabolites were detected at trace levels and are not expected to contribute to the plasma DPP-4 inhibitory activity of sitagliptin.
Wykryto sze metabolitów w st eniach ladowych i mo na spodziewa si, e nie odpowiadaj one za działanie sitagliptyny hamuj ce aktywno DPP- 4 w surowicy krwi.
EnglishSix metabolites were detected at trace levels and are not expected to contribute to the plasma DPP-4 inhibitory activity of sitagliptin.
Wykryto sześć metabolitów w stężeniach śladowych i można spodziewać się, że nie odpowiadają one za działanie sitagliptyny hamujące aktywność DPP- 4 w surowicy krwi.
EnglishOnly syringe needles (for example, non-metallic) with proven resistance to dilute acid should be used to minimise trace metal impurity levels.
Należy stosować wyłącznie igły do strzykawek (na przykład niemetalowe) z potwierdzoną odpornością na rozcieńczone kwasy, aby zminimalizować poziom zanieczyszczeń metalami śladowymi.
EnglishBrinzolamide and N-desethyl-brinzolamide are the predominant components in the urine along with trace levels of the N-desmethoxypropyl and O-desmethyl metabolites.
Głównymi składnikami obecnymi w moczu są brynzolamid i N- dezetylobrynzolamid, razem ze śladowymi stężeniami metabolitów N- demetoksypropylowych i O- demetylowych.
EnglishBrinzolamide and N-desethyl-brinzolamide are the predominant components found in the urine along with trace levels (< 1%) of the N-desmethoxypropyl and O-desmethyl metabolites.
Brynzolamid i N- dezetylobrynzolamid są głównymi metabolitami obecnymi w moczu, ponadto, w ilościach śladowych (< 1 %) obecne są w moczu metabolity N- dezmetoksypropylowe i O- dezmetylowe.

Aprenda outras palavras

English
  • trace levels

No dicionário Português-Espanhol você encontrará mais traduções.