Como se fala "toy" em polonês

EN

"toy" em polonês

volume_up
toy {subst.}

EN toy
volume_up
{substantivo}

toy
One is a toy seal; one is an electric kettle.
Jednym z nich jest foczka-zabawka, drugą - elektryczny czajnik.
This is a toy which is made from paper.
A to niesamowita zabawka z papieru.
Lower right is a solar do-nothing toy.
Na dole po prawej jest "zabawka dla obiboka".
toy (também: gimcrack, knick-knack, humdinger)
toy
volume_up
bawidło {n.} [obsol.]

Sinônimos (inglês) para "toy":

toy

Exemplos de uso para "toy" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishSo, once you've got that -- and here's a robot, here's Kismet, looking around for a toy.
To był bardzo przydatny element, zastosowaliśmy np. w naszym robocie Kismet.
EnglishIn all schools in Indonesia, there is usually a toy seller in the playground.
We wszystkich szkołach w Indonezji, na placu zabaw zwykle pojawia się sprzedawca zabawek.
EnglishI'm just thinking, is he trying psychologically... to toy with the mind of the challenger?
Tak sobie myślę czy próbuje psychologicznie... zabawić się z tym zawodnikiem?
EnglishHis latest achievement is a biodegradable child's toy made of potato starch.
Najnowsze osiągnięcie: zabawki ze skrobi kartoflanej, które można kompostować.
EnglishBy the end of the year, a review of the Toy Safety Directive should also have been proposed.
Do końca roku ma być także zaproponowana rewizja dyrektywy o bezpieczeństwie zabawek.
Englishtoy safety evaluation procedures, requirements for special warnings,
procedurach oceny bezpieczeństwa zabawek, wymogach dotyczących specjalnych ostrzeżeń,
EnglishIt’s a toy; it’s called a "finger blaster." ~~~ And I forgot to bring one up with me.
Nazywa się "finger blaster." I zapomniałem wziąć jednego na scenę.
EnglishThe obligations of toy importers have been made more stringent.
Wprowadzono bardziej rygorystyczne zobowiązania po stronie importerów zabawek.
EnglishI have actually already addressed this in my report on toy safety.
Zastosowałam ją już w swoim sprawozdaniu w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
EnglishThe fragrances do nothing for the children or for the toy.
Dla dziecka, jak i dla zabawki obecność substancji zapachowych nie ma znaczenia.
EnglishWe welcome the fact that you have now brought forward the new Toy Safety Directive.
Z zadowoleniem przyjmujemy przedłożenie przez pana nowej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
EnglishThe problem started in a toy factory in Guangdong and spread.
Problem miał swe źródło w fabryce zabawek w Guangdong a następnie się rozprzestrzenił.
EnglishNow, at this point we're actually dealing with a very little toy planet.
Teraz mamy własną planetę-zabawkę, jak dzieło Marii Montessori.
EnglishWe saw Mrs McCarthy demonstrate that with a kettle and a toy.
Widzieliśmy, jak pani McCarthy zademonstrowała to w odniesieniu do czajnika i zabawki.
EnglishThe situation in the European and global toy markets differs greatly.
Sytuacja na europejskim rynku zabawek bardzo znacznie różni się od sytuacji na rynku światowym.
EnglishMoreover, the Toy Safety Directive still does not ban carcinogenic products.
Ponadto w dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek wciąż nie zakazuje się produktów rakotwórczych.
EnglishRecalling dangerous Chinese toy imports can only be the last resort.
Wycofanie niebezpiecznych zabawek importowanych z Chin może być tylko rozwiązaniem ostatecznym.
EnglishNot every toy that is placed on the market in Europe can be tested.
Nie każdą zabawkę wprowadzaną do obrotu w Europie można sprawdzić.
EnglishIt is not enough for the toy to be in the shop and have a random test carried out there.
Sama obecność zabawki w sklepie i możliwość przeprowadzenia na miejscu testów losowych, to za mało.