Como se fala "town" em polonês

EN

"town" em polonês

volume_up
town {subst.}

EN town
volume_up
{substantivo}

town (também: borough, city, municipality)
Woe to him that buildeth a town with blood, and establisheth a city by iniquity!
Biada temu, który krwią buduje miasto, a utwierdza miasta nieprawością!
I got out of the car, and I stood up, and it was a coal-mining town.
Stanąłem obok samochodu i ujrzałem kopalniane miasto.
Ten kilometres to the south lies Sopron, Arpad Bella’s home town.
W odległości 10 km na południe leży Sopron – rodzinne miasto Arpada Belli.
town (também: locality, location, place)
Ladies and gentlemen of the House, I come from a town on the border of Austria and Hungary.
Panie i panowie posłowie! Pochodzę z miejscowości na granicy Austrii i Węgier.
It also was a way for people to get from their farm to a farm, or their farm to a town, or from a town to a city.
Ułatwiał też przemieszczanie się między farmami, dojazd do najbliższej miejscowości.
The resulting proposal is therefore largely discriminatory towards such smaller towns.
Ostateczny wniosek jest zatem środkiem zdecydowanie dyskryminującym mniejsze miejscowości.
town (também: small town, township)
I visited a small town there called Ilulissat, and just north of Ilulissat is a glacier.
Odwiedziłem tam małe miasteczko Ilulissat, a tuż na północ od Ilulissat znajduje się lodowiec.
WESTERN GERMANY: Lower Saxony, Small Town, Woman:
ZACHÓD, Dolna Saksonia, małe miasteczko, kobieta:
And the town has really embraced it.
Miasteczko naprawdę stanęło na wysokości zadania.

Sinônimos (inglês) para "town":

town

Exemplos de uso para "town" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBut you better be the first one out of town as the real estate values go to hell.
Tylko pośpieszcie się z wyprowadzką bo ceny nieruchomości zaczynają szaleć.
EnglishEach year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.
EnglishThe Slovak pages about Hungary indicate town names in Slovak, as they should.
Słowackie strony o Węgrzech używają nazw miast po słowacku tak jak powinny.
EnglishDuring his summer holidays, Joost works full-time in his native town in the Netherlands.
W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście.
EnglishTimbuktu was one great big market town. ~~~ Kano, Salaga -- they were all there.
Timbuktu był dawniej wielkim miastem handlowym podobnie Kano i Salaga.
EnglishAnd now he's here today to unnerve me so that when Orrin comes to town, I will blow it.
A dzisiaj jest tutaj by mnie wnerwić, żebym jak przyjedzie Orrin, dał ciała.
EnglishSee, unfortunately, we're not the only aspiring actresses in this town.
Widzisz, niestety, nie tylko my w tym mieście mamy aspiracje, by zostać aktorkami.
English(PL) Mr President, five thousand juggernauts drive through the town of Augustów every day.
(PL) Panie przewodniczący! Przez Augustów przejeżdża dziennie 5 tysięcy tirów.
EnglishThe "Dirty Jobs" crew and I were called to a little town in Colorado, called Craig.
Wezwano mnie i ekipę "Brudnej roboty" do miasteczka Craig, w Kolorado.
EnglishLadies and gentlemen of the House, I come from a town on the border of Austria and Hungary.
Panie i panowie posłowie! Pochodzę z miejscowości na granicy Austrii i Węgier.
EnglishThis year is the 25th anniversary of the nuclear disaster in the Ukrainian town of Chernobyl.
W tym roku przypadła 25. rocznica katastrofy jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie.
EnglishHe was out there on the town having a fab time enjoying the high life.
Był w mieście, na powietrzu, wspaniale spędzając czas i ciesząc się wystawnym życiem.
EnglishThroughout Europe, increasing traffic in town and city centres leads to permanent congestion.
W całej Europie nasilenie ruchu w centrach miast prowadzi do ciągłych zatorów.
EnglishRecently in my home town of Poznań an incident occurred which is symptomatic of this.
Ostatnio w mym rodzinnym mieście - Poznaniu - doszło do bardzo symptomatycznego wydarzenia.
EnglishAnd some of these patients played a video game where they drive around a small town.
Niektórzy z nich grali w grę video, w której jeździli po miasteczku.
EnglishIn my home town of Hamburg, this discussion is of very major importance.
W moim ojczystym mieście, w Hamburgu, ta dyskusja ma ogromne znaczenie.
English300 women have disappeared in a border town because they're brown and poor.
300 kobiet przepadło bez śladu, bo miały ciemną skórę i były biedne.
EnglishNo one will make a move in this town without the Harrington stamp of approval on it.
Zrobi ruch Nikt nie może tu niczego zrobić bez zgody Harrington.
EnglishAnd in that little Southern town, I grew up, and grew up hearing these stories.
I właśnie w takim małym południowym miasteczku dorastałam, a dorastając słuchałam takich opowieści.
EnglishAnd we didn't think he'd be in town then, so Einstein wanted to do something special for him.
Sądzimy, że nie będzie go w mieście, więc Einstein chciał przygotować mu coś specjalnego.