Como se fala "torture" em polonês

EN

"torture" em polonês

PL

"tortura" em inglês

EN

EN torture
volume_up
{substantivo}

torture
That is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
The ratification of the Protocol to the Convention against Torture is vital.
Kluczowa jest ratyfikacja protokołu do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur.
Torture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.
Tortury są nie do przyjęcia i nie istnieją okoliczności wyjątkowe, które by to zmieniały.
torture (também: torment, bugger)
torture (também: torment)
torture (também: torment)

Sinônimos (inglês) para "torture":

torture

Exemplos de uso para "torture" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe condemn forced disappearances, torture, rape and other violations of human rights.
Potępiamy uprowadzenia, tortury, gwałty i innego rodzaju łamanie praw człowieka.
EnglishThat is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
EnglishThe ratification of the Protocol to the Convention against Torture is vital.
Kluczowa jest ratyfikacja protokołu do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur.
EnglishThey are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.
EnglishHow can we be discussing torture and the fight against it in this subcommittee?
Jak możemy wówczas rozmawiać o torturach i walczyć z nimi w podkomisji?
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Niestety do tortur dochodzi na całym świecie i niezmiennie to potępiamy.
EnglishHuman rights are still mocked and torture is still used, according to the UN report.
Zgodnie z raportem ONZ w tym kraju nadal kpi się z praw człowieka i stosuje się tortury.
EnglishThe High Representative spoke once more today of executions and torture.
Wysoki przedstawiciel ponownie mówił dziś o egzekucjach i stosowaniu tortur.
EnglishIt is without doubt true that torture is the most inhumane and degrading practice.
Bez wątpienia prawdą jest, że tortury są zachowaniem najbardziej nieludzkim i poniżającym.
EnglishPeter Gabriel: So torture is not something that always happens on other soil.
Peter Gabriel: Tortury to coś, co nie zawsze ma miejsce gdzie indziej.
EnglishThe testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
Zeznania torturowanych świadków są często jedynym dowodem w sprawie.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Kiedyś KGB i nie tylko stosowało tortury, żeby uzyskać takie dane.
EnglishSecond, can this decision be made if a confession has been extracted under torture?
Po drugie, czy może decydować wtedy, kiedy przyznanie się do winy następuje w wyniku tortur?
EnglishWho of you grew up in a family business, ~~~ suffered the torture?
Kto z was nacierpiał się przez dzieciństwo spędzone na pracy w rodzinnym biznesie?
EnglishWe are told that the EU has been active on the issue of torture.
Słyszeliśmy, że UE prowadziła aktywne działania w kwestii zapobiegania torturom.
EnglishTorture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.
Tortury są nie do przyjęcia i nie istnieją okoliczności wyjątkowe, które by to zmieniały.
EnglishTorture is a daily occurrence in Iranian prisons, but not only for UK nationals.
W więzieniach irańskich tortury są na porządku dziennym i to nie tylko wobec obywateli brytyjskich.
EnglishWhat public statements about abductions, torture, Guantánamo Bay?
Kiedy oświadczenia publiczne o uprowadzeniach, torturach, zatoce Guantánamo?
EnglishThey are looking for a better life, but they often meet with death, torture and oppression.
Szukają lepszego życia, a często spotyka ich śmierć, tortury i opresja.
English(Music) Text: Uganda ratified the Convention Against Torture in 1986.
(muzyka) Tekst: Uganda ratyfikowała Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur w 1986r.