Como se fala "tocopherol" em polonês

EN

"tocopherol" em polonês

Veja exemplos com "tocopherol" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "tocopherol" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe antigens are adjuvanted with 150 mg dl-α -tocopherol acetate per dose.
Antygeny związane są z adiuwantem zawierającym 150 mg octanu dl- α- tokoferolu w dawce.
EnglishThe other ingredients are: polyethylene terephthalate film lacquered, alpha-tocopherol,
Inne składniki leku to: powłoka z politetraftalanu etylowego, lakierowana, alfa tokoferol,
EnglishThe immunogens are incorporated in an adjuvant based on dl-α -tocopherol.
Substancje stymulujące układ immunologiczny są zawieszone w adiuwancie zawierającym dl- α- tokoferol.
English3/ 17 immunogens are incorporated in an adjuvant based on dl-α -tocopherol.
3/ 17 przez obecność Bordetella bronchiseptica.
English150 mg dl-α -tocopherol acetate.
W dawce 2 ml - 150 mg octanu dl- α- tokoferolu.
EnglishAS03 adjuvant composed of squalene (10.68 milligrams), DL-α -tocopherol (11.86 milligrams) and polysorbate 80 (4.85 milligrams)
Adiuwant AS03 zawierający skwalen (10, 68 miligrama), DL- α- tokoferol (11, 86 miligrama) i polisorbat 80 (4, 85 miligrama).
English150 mg dl-α -tocopherol acetate.
EnglishAS03 adjuvant composed of squalene (10.68 milligrams), DL-α -tocopherol (11.86 milligrams) and polysorbate 80 (4.85 milligrams)
Adiuwant AS03 składający się z skwalenu (10, 68 miligrama), DL- α- tokoferolu (11, 86 miligrama) i polisorbatu 80 (4, 85 miligrama)
EnglishAdjuvant: dl-α -tocopherol acetate
Englishmg dl-α -tocopherol acetate
EnglishAS03 adjuvant composed of squalene (10.68 milligrams), DL-α -tocopherol polysorbate 80 (4.85 milligrams) * haemagglutinin
Adiuwant AS03 składający się z skwalenu (10, 68 miligrama), DL- α- tokoferolu (11, 86 miligrama) i polisorbatu 80 (4, 85 miligrama) * hemaglutynina
Englishdl-α -tocopherol acetate
EnglishMacrogol Cellulose, microcrystalline Povidone K 29-32 Butylhydroxytoluene (E321) α -Tocopherol Silica, colloidal anhydrous Sodium stearyl fumarate
Makrogol Celuloza mikrokrystaliczna Powidone K 29- 32 Butylohydroksytoluen (E321) α- tokoferol Koloidalna krzemionka bezwodna Sodu stearylofumaran
EnglishMacrogol Cellulose, microcrystalline Povidone K 29-32 Butylhydroxytoluene (E321) α -Tocopherol Silica, colloidal anhydrous Sodium stearyl fumarate
Makrogol Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K 29- 32 Butylohydroksytoluen (E321) α- tokoferol Koloidalny dwutlenek krzemu bezwodny Sodu stearylofumaran
Englishtocopherol, colloidal anhydrous silica, sodium stearyl fumarate, methacrylic acid – ethyl acrylate co-polymer (1:1), macrogol, and titanium dioxide (E171).
koloidalny dwutlenek krzemu bezwodny, stearylofumaran sodu, kwas metakrylowy - kopolimer akrylanu etylu (1: 1), makrogol i dwutlenek tytanu (E171).
EnglishMacrogol Cellulose, microcrystalline Povidone K 29-32 Butylhydroxytoluene (E321) α -Tocopherol Silica, colloidal anhydrous Sodium stearyl fumarate
Makrogol 14/ 26 Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K 29- 32 Butylohydroksytoluen (E321) α- tokoferol Koloidalny dwutlenek krzemu bezwodny Sodu stearylofumaran
EnglishPoly(dimethylsiloxane, trimethylsilyl silicate)-copolymerisate, Povidone K90, sodium metabisulphite (E223), ascorbyl palmitate (E304) and DL-α -tocopherol (E307).
Kopolimer dimetylosiloksan- krzemian trimetylosililu, Powidon K90, Sodu metadwusiarczyn (E223), Askorbylu palmitynian (E304) oraz DL- alfa- tokoferol (E307).
EnglishPolysorbate 80 Potassium Chloride Potassium Dihydrogen Phosphate Simethicone emulsion Sodium chloride Disodium Phosphate Dihydate DL-Alpha-Tocopherol Acetate Water for injection
polisorbat 80 potasu chlorek potasu dwuwodorofosforan simetikon w postaci emulsji sodu chlorek sodu fosforan dwuwodny octan- dl- α- tokoferolu woda do wstrzykiwań
EnglishMacrogol Glyceryl monooleate Pharmaceutical glaze Anhydrous calcium sulphate Microcrystalline cellulose Sucrose Titanium dioxide Poloxamer 188  -tocopherol Povidone Carnauba wax:
Makrogol Glicerolu mono- oleinian Powłoka nabłyszczająca Wapnia siarczan bezwodny Celuloza mikrokrystaliczna Sacharoza Tytanu dwutlenek Polaxamer 188 α- tokoferol Powidon Wosk Carnauba:
EnglishThe other ingredients in the tablet core are macrogol, microcrystalline cellulose, povidone, butylhydroxytoluene (E-321), α -tocopherol, silica colloidal anhydrous and sodium stearyl fumarate.
Inne składniki rdzenia tabletki to makrogol, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, butylohydroksytoluen (E321), α- tokoferol, koloidalna krzemionka bezwodna i sodu stearylofumaran.

Aprenda outras palavras

English
  • tocopherol

Busque mais palavras no dicionário Português-Inglês.