Como se fala "the footstool" em polonês

EN

"the footstool" em polonês

Veja exemplos com "the footstool" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para the footstool em Polonês

the artigo
the conjunção
Polish
footstool substantivo

Exemplos de uso para "the footstool" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe will go into his tabernacles; We will worship at his footstool.
Wnijdźmyż do przybytków jego, a kłaniajmy się u podnóżka nóg jego.
EnglishThus saith Jehovah, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what manner of house will ye build unto me?
Tak mówi Pan: Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich.
Englishnor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem nóg jego; ani na Jeruzalem, gdyż jest miasto wielkiego króla;
EnglishThe heaven is my throne, And the earth the footstool of my feet: What manner of house will ye build me?
Niebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek nóg moich.
EnglishTill I make thine enemies the footstool of thy feet.
Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
EnglishThen I ran across this simple verse that said, "At God's footstool to confess, a poor soul knelt, and bowed his head.
Później natknąłem się prosty wierszyk: "U stóp Boga, do spowiedzi, uklękła biedna dusza, spuszczając głowę.
EnglishJehovah saith unto my Lord, Sit thou at my right hand, Until I make thine enemies thy footstool.
EnglishDavid himself said in the Holy Spirit, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies the footstool of thy feet.
Bo sam Dawid przez Ducha Świętego powiedział: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
Englishnd there were six steps to the throne, with a footstool of gold, which were fastened to the throne, and stays on either side by the place of the seat, and two lions standing beside the stays.
A sześć stopni było u onej stolicy, a podnóżek był ze złota, trzymający się stolicy; poręcze też były z obudwu stron, kędy siadano, a dwa lwy stały u poręczy.

Aprenda outras palavras

English
  • the footstool

Ainda mais traduções no dicionário Português-Espanhol bab.la.