Como se fala "the best example" em polonês

EN

"the best example" em polonês

Veja exemplos com "the best example" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para the best example em Polonês

the artigo
the conjunção
Polish
best adjetivo
best advérbio
Polish
best
well substantivo
well adjetivo
well advérbio
Polish
well interjeição
Polish
well
Polish
example substantivo
Polish

Exemplos de uso para "the best example" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn this context, the Podhale region is without doubt the best example of good practice.
Najlepszym przykładem "dobrych praktyk” w tym zakresie jest bezwątpienia Podhale.
EnglishThe best example of this is the European Globalisation Adjustment Fund.
Najlepszym tego przykładem jest Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.
EnglishActually, this is the best example of priming by experience that I know.
Właściwie jest to najlepszy przykład na ukształtowanie przez doświadczenie.
EnglishThe Martin report is the best example of this approach.
Sprawozdanie sporządzone przez posła Martina jest najlepszym przykładem takiego zachowania.
EnglishThe best example of this is the British broadcaster, the BBC.
Najlepszym tego przykładem jest brytyjski nadawca BBC.
EnglishThe best example is the concepts that are used here, such as fiscal dumping or social dumping.
Najlepszym przykładem są takie pojęcia, którymi się tutaj posługujemy jak dumping fiskalny czy dumping socjalny.
EnglishThis regulation could be the best example of the EU's efforts to gain the trust of its citizens.
Rozporządzenie to może być najlepszym przykładem wysiłków UE czynionych w celu pozyskania zaufania jej obywateli.
EnglishThe best example of that happened this morning.
Najlepszym tego przykładem są wydarzenia dzisiejszego poranka.
EnglishI do not know whether that was the best example you could have chosen.
EnglishMoldova is actually the best example of implementing pro-European policies among our Eastern neighbours.
Mołdawia jest obecnie najlepszym przykładem udanego wdrażania proeuropejskich polityk wśród naszych wschodnich sąsiadów.
EnglishThe best example of this is the fact that stoning has been suspended.
Bo takie postępowanie przynosi jednak czasami skutki, czego najlepszym przykładem jest to, że kamienowania zostały zawieszone.
English(PL) Madam President, cohesion policy has often been regarded as the best example of solidarity within the European Union.
Pani Przewodnicząca! Polityka spójności jest często uważana za najdoskonalszy przykład potwierdzający zasadę solidarności wewnątrz Unii.
EnglishThe best example for indigenous minorities is in fact the South Tyrol where they have dual identity, but many examples can be cited.
Najlepszym przykładem mniejszości miejscowych jest południowy Tyrol, gdzie istnieje podwójna tożsamość, ale można by podać wiele innych przykładów.
EnglishThe best example of this, and also a warning to us, is the neglect shown to agriculture over the last two decades, which has ended up at the current food crisis.
Najlepszym przykładem i ostrzeżeniem jest zaniedbanie rolnictwa w ciągu ostatnich dwudziestu lat, które doprowadziło do obecnego kryzysu żywnościowego.
EnglishIndeed, the Martin report is the best example of this approach as the accusations it makes against Romania are both controversial and unfounded.
Sprawozdanie pana posła Martina jest doskonałym przykładem takiego podejścia, ponieważ skierowane w nim zarzuty pod adresem Rumunii są zarówno kontrowersyjne, jak i bezpodstawne.
EnglishI suppose the best example of that is the arrival today in Copenhagen of the President of the United States and the Prime Minister of China, something unthinkable a few years ago.
Myślę, że najlepszym tego przykładem jest dzisiejszy przyjazd do Kopenhagi prezydenta USA i premiera Chin, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia.
EnglishThis is the best example of how Europe has failed to understand that the problem in relations with Russia lies not in the details but in how we conduct ourselves.
Jest to najlepszy przykład tego, w jaki sposób Europa nie była w stanie zrozumieć faktu, że problem w stosunkach z Rosją nie leży w szczegółach, ale w tym, w jaki sposób postępujemy.
EnglishFor the European families that suffer, our EU citizens, it is the best example of the advantages and benefits of membership of the European Community when such a need arises.
Dla poszkodowanych europejskich rodzin, naszych obywateli, jest to najlepszy przykład korzyści i dobrodziejstw, jakie niesie Wspólnota Europejska, gdy zaistnieje odpowiednia potrzeba.

Aprenda outras palavras

English
  • the best example

Busque mais palavras no dicionário Alemão-Português.