Como se fala "the bathwater" em polonês

EN

"the bathwater" em polonês

Veja exemplos com "the bathwater" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para the bathwater em Polonês

the artigo
the conjunção
Polish

Exemplos de uso para "the bathwater" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTen years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
Po dziesięciu latach nie wydaje mi się, że powinniśmy wylewać dziecko z kąpielą.
EnglishHowever, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
Jednak w związku z tym nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą.
EnglishIf we do not stick to them, I think we would be throwing the baby out with the bathwater.
Jeżeli nie będziemy się ich trzymać, wylejemy dziecko razem z kąpielą.
EnglishI am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
Przypominam państwu o tym, ponieważ zbyt łatwo jest wylać dziecko z kąpielą.
EnglishHowever, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
Nie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.
EnglishYet this does not mean we should throw the baby out with the bathwater.
Ale to nie oznacza, że powinniśmy wylewać dziecko z kąpielą.
EnglishThe cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
Wyszło szydło z worka i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
EnglishI see where it is coming from, but I think we should not throw the baby out with the bath-water.
Rozumiem dlaczego został on w nim zawarty, ale uważam, że nie należy wylewać dziecka wraz z kąpielą.
EnglishWe must now not throw the baby out with the bathwater, which is what some of the colleagues in this House would like.
Wbrew postulatom niektórych kolegów nie możemy teraz wylać dziecka z kąpielą.
EnglishAs far as our energy policy goals are concerned, we should not throw the baby out with the bathwater.
W zakresie w jakim dotyczy to celów naszej polityki energetycznej, nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą.
EnglishFinally, as a Polish saying goes, in this way we are, like it or not, throwing the baby out with the bathwater.
Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.
EnglishLet us not throw the baby out with the bathwater!
EnglishAt times, there are also apparent attempts to throw the baby out with the bathwater, as in the case of the so-called Ecodesign Directive.
Niekiedy widać również wyraźne próby wylania dziecka z kąpielą, jak to było w przypadku tzw. dyrektywy w sprawie ekoprojektu.
EnglishDo not sound as though you are throwing the baby out with the bathwater and adding to the panic which raged on in the financial markets last week.
Nie wypowiadajcie się państwo tak, jakbyście chcieli wylać dziecko z kąpielą i pogłębić panikę, która opanowała rynki w zeszłym tygodniu.
EnglishLet us beware throwing out the baby with the bathwater because we are concerned about price rises last summer and forget that prices come down as well as go up.
Nie wylewajmy dziecka z kąpielą tylko dlatego, że martwią nas podwyżki cen w lecie tego roku, a zapominamy, że ceny nie tylko rosną, ale też spadają.
EnglishHowever, I would not throw the baby out with the bathwater, and I warn against dialogue with people who in reality have objectives which are completely different objectives from ours.
Natomiast ja bym nie wylewał dziecka z kąpielą i przestrzegam przed dialogiem z ludźmi, którzy tak naprawdę mają zupełnie inne cele niż my.
English(SK) Madam President, I do not want to point fingers, but I think that the failure of the conciliation procedure is a setback and we have thrown out the baby with the bathwater.
(SK) Pani Przewodnicząca! Nie chcę wskazywać palcem, lecz uważam, że niepowodzenie postępowania pojednawczego stanowi krok wstecz i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
EnglishNow she has lost, let us acknowledge what is really happening and let us keep the Ukrainian authorities under careful observation, but let us not throw out the baby with the bathwater.
Skoro przegrała, to w takim razie respektujmy to, co się dzieje i patrzmy uważnie ukraińskim władzom na ręce, ale nie tak, żeby wylewać dziecko z kąpielą.
EnglishWe should take care not to endanger this process and make sure that in our surge of enthusiasm we do not throw the baby out with the bathwater, as the Hungarian saying so aptly puts it.
Powinniśmy dołożyć starań, aby nie stworzyć zagrożenia dla tego procesu i dopilnować, aby na fali naszego entuzjazmu nie wylać dziecka z kąpielą, jak trafnie mówi węgierskie powiedzenie.

Aprenda outras palavras

English
  • the bathwater

Dê uma olhada no dicionário Português-Alemão bab.la.