Como se fala "the balloon" em polonês

EN

"the balloon" em polonês

Veja exemplos com "the balloon" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para the balloon em Polonês

the artigo
the conjunção
Polish
balloon substantivo
to balloon verbo

Exemplos de uso para "the balloon" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd it anchors itself in the sand by blowing up a balloon on the end of its stock.
Zakorzenia się w piasku, poprzez napompowanie balonika na końcu swojego pnia.
EnglishBut actually I had to go around the world in a balloon to be invited to talk about it.
Musiałem jednak okrążyć Ziemię balonem, bym mógł o nich opowiedzieć.
EnglishI've got, you know, this enormous balloon above me, it's the biggest parachute ever, why not use it?
Mam nad sobą wielki balon, największy spadochron w dziejach, czemu go nie użyć?
EnglishHere's a scene that shows you the balloon and the payload end-to-end.
Tutaj jest scena, która przedstawia balon i ładunek od końca do końca.
EnglishNow just to give you some perspective of this balloon, the little black dots are people.
A teraz, żebyście mieli jakieś pojęcie odnośnie tego balonu, te małe czarne punkciki to ludzie.
EnglishSo you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.
Więc używacie balonu, aby wynieść coś ważącego 2 tony aż na wysokość 40 km.
EnglishBut you know, even holding one balloon is like, kind of happy.
Ale wiecie, nawet trzymanie jednego balona jest, w pewien sposób, radosne.
EnglishIf we do not tackle climate change now, the bill will balloon.
Jeśli teraz nie zajmiemy się zmianami klimatu, rachunek do zapłaty znacznie się zwiększy.
EnglishThe light dose administered will be 130 Joules/ cm (J/ cm) of diffuser length using a centring balloon.
Stosowana dawka światła wynosi 130 dżuli/ cm (J/ cm) na całej długości dyfuzora z balonem.
EnglishRB: Well, I think the balloon adventures were -- each one was, each one, actually, I think we came close.
Cóż, sądzę, że wyprawy balonowe -- w każdej byliśmy bardzo blisko.
EnglishWell, he kept the balloon filled to block the artery, to simulate a blockage, which is what a heart attack is.
Napełnialiśmy balon, żeby zablokować tętnicę i wywołać blokadę - na tym polega atak serca.
EnglishAnd that's where they do their experiments, and then the balloon, the payload, is brought down.
I tam właśnie przeprowadzają swoje eksperymenty, a potem balon, jego ładunek, jest sprowadzany na ziemię.
EnglishFor instance, here they are laying down the balloon fabric behind, which is eventually going to be filled up with helium.
Na przykład tutaj kładą tkaninę na balon w tyle, którą potem napełni się helem.
EnglishAnd this particular balloon, because it has to launch two tons of weight, is an extremely huge balloon.
I ten szczególny balon, z powodu tego, że musi unieść ciężar dwóch ton, jest niezwykle ogromnym balonem.
EnglishRB: No, he told me jump, but once his weight had gone, the balloon just shot up to 12,000 feet and I ...
Mówił żebym skoczył, ale gdy tylko odciążył balon wyskakując, wystrzeliłem do góry na ponad 3 500 metrów i...
EnglishAll the leopard seal was doing -- it's just biting a balloon.
EnglishSo, then, we understand that if we want to change our trajectory, in life, or in the balloon, we have to change altitude.
Rozumiemy więc, że aby zmienić trajektorię, w życiu, czy też lecąc balonem, musimy zmienić wysokość.
EnglishSo, you have some really happy person holding 10 balloons, and some really sad soul holding one balloon.
Więc mamy tu bardzo szczęśliwych ludzi trzymających po dziesięć balonów, a także smutne dusze trzymające jeden balon.
EnglishThis kind of diagram is called a balloon race.
Ten rodzaj diagramu nazywany jest wyścigiem balonów.
EnglishFor this treatment, the fibre optic diffuser is used without a balloon, and a light intensity of 400 mW/ cm should be used.
Podczas tego rodzaju leczenia stosuje się dyfuzor ze światłowodem bez balonu oraz światło 400 mW/ cm.

Aprenda outras palavras

English
  • the balloon

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol.