Como se fala "th century" em polonês

EN

"th century" em polonês

Veja exemplos com "th century" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para th century em Polonês

century substantivo

Exemplos de uso para "th century" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd, lastly, under "Harmony," they had this 13th-century mandala from Tibet.
A na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.
EnglishThe '47 Cheval Blanc is probably the most mythologized wine of the 20th century.
Cheval Blanc '47 jest prawdopodobnie najbardziej tajemniczym winem 20 wieku.
EnglishIn the 12th century, Hugo of Santalla brought it from Islamic mystics into Spain.
W XII w. ~~~ Hugo Santalia przywiózł ten kod od mistyków muzułmańskich do Hiszpanii.
EnglishA ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Szykuje się bezwzględny wyścig. Szaleństwo na miarę XIX-wiecznej gorączki złota.
EnglishThis is a 16th century image to show you how widespread his veneration actually was.
Oto obraz z XVI wieku, który pokazuje, jak powszechnym szacunkiem się cieszył.
EnglishNow with the original description in the 18th century, Charles Bonnet did not have them.
Z tego, co mówi raport Charlesa Bonneta z XVIII wieku, on sam na to nie cierpiał.
English. ~~~ This is sort of a technology but I can call it a 16th-century technology.
W porządku, to jest taka jakby technika, ale technika szesnastowieczna.
EnglishIn the 20th century, we saw the independent development of two big themes in science.
Wiek XX był świadkiem niezależnego rozwoju dwóch ważnych kwestii w nauce.
EnglishIt's the only Spanish innovation, technologically, of the 20th century, by the way.
To jedyny hiszpański technologiczny wynalazek XX wieku - tak a propos.
EnglishIt has gone over six million for the first time since the mid-19th century.
Przekroczyła ponad sześć milionów po raz pierwszy od połowy XIX wieku.
EnglishAnd I don't know who she is either, but this is the [16th] century equivalent of a supermodel.
Ja też nie wiem, kim ona jest, ale to jest XV-wieczny odpowiednik supermodelki.
EnglishWe should not allow ourselves to return to the governmental secrecy policy of the 19th century.
Nie możemy sami sobie pozwolić na powrót do tajnej policji rządowej z XIX wieku.
EnglishFor the sake of Europe, its Parliament cannot trivialise these tragedies of the 20th century.
Dla dobra Europy jej Parlament nie może zbagatelizować tych tragedii XX wieku.
EnglishMadam President, the common agricultural policy is a leftover from the 20th century.
Pani przewodnicząca! Wspólna polityka rolna to pozostałość XX wieku.
EnglishOur two countries have been at the heart of the greatest tragedy of the 20th century.
Nasze dwa kraje znajdowały się w sercu największej tragedii XX wieku.
English(DE) Mr President, I am glad that the European Commission did not exist in the 15th century.
(DE) Panie przewodniczący! Cieszę się, że Komisja Europejska nie istniała w XV wieku.
EnglishThat, after all, was Europe's response to the crisis of the early 20th century.
Przecież taka była odpowiedź Europy na kryzys początku XX wieku.
EnglishIn some parts of Europe the 20th century was hallmarked by such totalitarian regimes.
W niektórych częściach Europy XX wiek naznaczony był istnieniem takich totalitarnych reżimów.
EnglishThe buyer was Kip Forbes, son of one of the most flamboyant millionaires of the 20th century.
Kupcem był Kip Forbes, syn jednego z najbardziej ekstrawaganckich milionerów XX wieku.
English. ~~~ The end of the 19th century, beginning of the 20th century,
We wszystkich tych przykładach konstrukcja jest siłą determinującą.

Aprenda outras palavras

English
  • th century

No dicionário Português-Espanhol você encontrará mais traduções.