Como se fala "state of emergency" em polonês

EN

"state of emergency" em polonês

EN state of emergency
volume_up
{substantivo}

state of emergency
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.
The whole situation could be described as a permanent state of emergency.
Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.

Traduções parecidas para state of emergency em Polonês

state substantivo
state adjetivo
to state verbo
of preposição
Polish
emergency substantivo
emergency adjetivo

Exemplos de uso para "state of emergency" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Żądamy natychmiastowego zniesienia stanu wyjątkowego i interwencji wojskowej.
EnglishPresident Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.
EnglishUnfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
EnglishA demand has also been made for the state of emergency to be lifted, with no ambiguities.
Nałożono także wymóg zniesienia stanu wyjątkowego, bez żadnych niejasności.
EnglishWe have also called on the Armenian Government to lift the state of emergency immediately.
Wezwaliśmy także rząd Armenii do bezzwłocznego zniesienia stanu wyjątkowego.
EnglishToday's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.
Dzisiejsze wieści, zgodnie z którymi stan wyjątkowy będzie zawieszony, są również pozytywnym znakiem.
EnglishI call on the Armenian authorities to carry out a full lifting of the state of emergency.
Wzywam władze Armenii do całkowitego zniesienia stanu wyjątkowego.
EnglishThe whole situation could be described as a permanent state of emergency.
Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.
EnglishThe President of Pakistan must - and these must be our baselines - end the state of emergency immediately.
Prezydent Pakistanu musi - i to musi być nasze ultimatum - natychmiast odwołać stan wyjątkowy.
EnglishThis idea that there is a state of emergency but the elections should go ahead undisturbed does not hold water.
Idea, że mamy stan wyjątkowy, ale wybory powinny przebiegać bez zakłóceń, jest bez sensu.
EnglishDemocracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.
Demokracja jest zagrożona, a rząd ogłosił stan wyjątkowy.
EnglishA state of emergency is justified by natural disasters or catastrophes or events of that kind.
Stan wyjątkowy jest uzasadniony w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof czy innych wydarzeń tego rodzaju.
EnglishIt has been said that no state of emergency has been declared.
Powiedziano, że nie ogłoszono stanu wyjątkowego.
EnglishAs we know, the state of emergency was revoked on 16 March.
Jak wiemy stan wyjątkowy został odwołany 16 marca.
EnglishWhen can we expect the state of emergency to end?
Kiedy możemy się spodziewać odwołania stanu wyjątkowego?
EnglishHe should end the state of emergency, announce a date for elections and a date on which he will give up his uniform.
Powinien on znieść stan wyjątkowy, ogłosić termin wyborów i datę, kiedy wreszcie zdejmie swój mundur.
EnglishThe state of emergency has resulted in censorship.
Skutkiem stanu wyjątkowego jest wprowadzenie cenzury.
EnglishA state of emergency was declared and a request made for the then 1 600-strong peacekeeping force to be reinforced.
Ogłoszono stan wyjątkowy, prosząc o wzmocnienie stacjonującej dotychczas 1 600 osobowej grupy sił pokojowych.
EnglishIf not, as I said, the state of emergency would have to be lifted very quickly and civil liberties restored.
Jeśli nie, tak jak powiedziałam, stan wyjątkowy musi być zniesiony bardzo szybko, a swobody obywatelskie przywrócone.
EnglishSince the declaration of the state of emergency, the army has been responsible for countless cases of torture and murder.
Od ogłoszenia stanu nadzwyczajnego armia jest odpowiedzialna za niezliczone przypadki tortur i morderstw.