EN

solicitation {substantivo}

volume_up
1. "for"
solicitation
2. jurídico
solicitation
volume_up
nagabywanie {n.} (mężczyzn w celach nierządu)
Child pornography is one of these and others exist, such as child solicitation, to which Mrs Angelilli has alluded.
Jednym z nich jest pornografia dziecięca, a istnieją też inne, takie jak nagabywanie dzieci w celach seksualnych, o czym wspomniała pani poseł Angelilli.
Thus, we must ban paedophiles' chat rooms and Internet forums, and make solicitation using such methods a criminal offence.
Musimy zatem uczynić pedofilskie czaty i fora internetowe nielegalnymi oraz uznać nagabywanie przy użyciu takich metod za przestępstwo.
All Member States must define the concept of 'child pornography' and declare the sexual solicitation of children through the Internet to be a crime.
Wszystkie państwa członkowskie muszą zdefiniować pojęcie pornografii dziecięcej oraz uznać nagabywanie dzieci w celach seksualnych za pośrednictwem Internetu za przestępstwo.

Sinônimos (inglês) para "solicitation":

solicitation